Datum Position Ergebnis
14.06.2010 long @1.2200 0
15.06.2010 long @1.2235 0
16.06.2010 short @1.2377 0
17.06.2010 long @market 0
18.06.2010 long @market 0
19.06.2010 long @market 0
21.06.2010 long @market 0
22.06.2010 long @market 0
23.06.2010 long @market 0
24.06.2010 long @1.2371 -30
25.06.2010 long @1.2335 60
28.06.2010 long @1.2388 0
29.06.2010 short @1.2307 0
30.06.2010 short @1.2139 0
+ 30 pips
01.07.2010 long @1.2240 0
02.07.2010 long @1.2422 0
05.07.2010 short @1.2543 0
06.07.2010 long @1.2530 0
07.07.2010 short @1.2579 -30
08.07.2010 short @1.2605 0
09.07.2010 long @1.2682 -30
10.07.2010 long @market -30
12.07.2010 long @1.2644 0
13.07.2010 short @1.2590 -30
14.07.2010 long @1.2668 0
15.07.2010 short @1.2723 0
16.07.2010 long @1.2867 0
19.07.2010 long @1.2907 0
20.07.2010 long @1.2940 -30
21.07.2010 long @1.2932 0
22.07.2010 short @1.2792 0
23.07.2010 long @1.2868 -30
26.07.2010 long @1.2950 40
27.07.2010 long @1.2966 17
28.07.2010 long @1.3048 0
29.07.2010 long @1.3009 0
30.07.2010 long @1.3133 0
-123 pips
02.08.2010 long @1.3067 60
03.08.2010 long @1.3148 0
04.08.2010 long @1.3217 -30
05.08.2010 short @1.3166 -19
06.08.2010 long @1.3185 60
09.08.2010 long @1.3305 0
10.08.2010 short @1.3234 0
11.08.2010 short @1.3144 0
12.08.2010 long @1.2952 0
13.08.2010 long @1.2859 0
16.08.2010 long @1.2777 0
17.08.2010 long @1.2885 -30
18.08.2010 short @1.2854 -30
19.08.2010 long @1.2843 60
20.08.2010 long @1.2834 0
23.08.2010 short @1.2691 -30
24.08.2010 short @1.2652 -30
25.08.2010 long @1.2654 -30
26.08.2010 long @1.2676 60
27.08.2010 long @1.2713 -30
30.08.2010 long @1.2763 0
31.08.2010 short @1.2683 -30
-19 pips
01.09.2010 long @1.2745 0
02.09.2010 long @1.2778 0
03.09.2010 long @1.2820 60
06.09.2010 long @1.2904 0
07.09.2010 short @1.2837 0
08.09.2010 long @1.2735 -5
09.09.2010 short @1.2707 -30
10.09.2010 long @1.2710 3
13.09.2010 long @1.2740 0
14.09.2010 long @1.2846 60
15.09.2010 long @1.2960 60
16.09.2010 long @1.3008 0
17.09.2010 long @1.3059 -30
20.09.2010 long @1.3070 -30
21.09.2010 long @1.3079 0
22.09.2010 long @1.3218 0
23.09.2010 long @1.3374 -30
24.09.2010 short @1.3323 0
27.09.2010 long @1.3488 -30
28.09.2010 short @1.3445 -30
29.09.2010 long @1.3523 0
30.09.2010 long @1.3619 -30
-32 pips
01.10.2010 long @1.3632 0
04.10.2010 short @1.3776 0
05.10.2010 long @1.3699 0
06.10.2010 long @1.3790 0
07.10.2010 long @1.3895 0
08.10.2010 short @1.3928 60
11.10.2010 long @1.3992 0
12.10.2010 short @1.3898 0
13.10.2010 long @1.3884 0
14.10.2010 long @1.4028 0
15.10.2010 long @1.4112 -30
18.10.2010 short @1.3952 -30
19.10.2010 long @1.3938 -30
20.10.2010 short @1.3791 0
21.10.2010 long @1.3896 0
22.10.2010 long @market 0
25.10.2010 long @1.3986 -30
26.10.2010 long @1.3976 0
27.10.2010 short @1.3874 0
28.10.2010 long @1.3808 0
29.10.2010 short @1.3882 -30
-90 pips
01.11.2010 long @1.3989 -30
02.11.2010 long @1.3937 0
03.11.2010 long @1.3998 60
04.11.2010 long @1.4198 7
05.11.2010 long @1.4211 0
08.11.2010 short @1.4041 0
09.11.2010 short @1.3928 -30
10.11.2010 short @1.3820 60
11.11.2010 long @1.3765 -106
15.11.2010 short @1.3685 0
16.11.2010 short @1.3619 60
17.11.2010 short @1.3522 60
18.11.2010 long @1.3533 0
19.11.2010 long @1.3710 -30
22.11.2010 long @1.3739 -30
23.11.2010 short @1.3646 0
24.11.2010 short @1.3444 0
25.11.2010 long @1.3362 13
26.11.2010 short @1.3277 60
29.11.2010 short @1.3246 60
30.11.2010 short @1.3149 0
+ 154 pips
01.12.2010 short @1.3027 0
02.12.2010 long @1.3098 60
03.12.2010 long @1.3182 0
06.12.2010 short @1.3396 0
07.12.2010 long @1.3325 -30
08.12.2010 short @1.3284 0
09.12.2010 long @1.3244 -30
10.12.2010 short @1.3233 -30
13.12.2010 long @1.3208 60
14.12.2010 long @1.3342 0
15.12.2010 short @1.3394 0
16.12.2010 short @1.3261 60
17.12.2010 long @1.3284 -30
20.12.2010 long @1.3169 -30
21.12.2010 long @1.3178 -30
22.12.2010 long @1.3127 -30
23.12.2010 short @1.3115 60
24.12.2010 long @1.3116 -2
27.12.2010 long @1.3114 0
28.12.2010 long @1.3159 -30
29.12.2010 long @1.3155 39
30.12.2010 long @1.3188 0
31.12.2010 long @1.3284 0
+ 37 pips
03.01.2011 short @1.3341 -30
04.01.2011 long @1.3341 -30
05.01.2011 short @1.3339 0
06.01.2011 short @1.3193 0
07.01.2011 short @1.3031 0
10.01.2011 long @1.2903 -30
11.01.2011 long @1.2941 -15
12.01.2011 long @1.2983 60
13.01.2011 long @1.3074 0
14.01.2011 long @1.3282 0
17.01.2011 short @1.3366 0
18.01.2011 long @1.3368 60
19.01.2011 long @1.3373 0
20.01.2011 long @1.3461 -30
21.01.2011 long @1.3534 -30
24.01.2011 long @1.3620 60
25.01.2011 long @1.3629 -30
26.01.2011 long @1.3658 22
27.01.2011 short @1.3682 -30
28.01.2011 long @1.3713 -30
31.01.2011 long @1.3584 0
-53 pips
01.02.2011 long @1.3681 0
02.02.2011 long @1.3797 -30
03.02.2011 long @1.3822 0
04.02.2011 short @1.3677 86
07.02.2011 long @1.3578 -30
08.02.2011 long @1.3652 -30
09.02.2011 long @1.3636 -30
10.02.2011 short @1.3681 0
11.02.2011 short @1.3627 0
14.02.2011 long @1.3519 0
15.02.2011 long @1.3495 24
16.02.2011 long @1.3556 -30
17.02.2011 long @1.3547 60
18.02.2011 long @1.3602 60
21.02.2011 long @1.3712 -30
22.02.2011 short @1.3637 -30
23.02.2011 long @1.3641 0
24.02.2011 long @1.3746 60
25.02.2011 long @1.3789 -30
28.02.2011 long @1.3757 0
+ 50 pips
01.03.2011 long @1.3890 0
02.03.2011 long @1.3836 -30
03.03.2011 long @1.3840 60
04.03.2011 long @1.3929 0
07.03.2011 long @1.3997 -30
08.03.2011 short @1.3976 0
09.03.2011 short @1.3907 -30
10.03.2011 short @1.3847 29
11.03.2011 short @1.3825 60
14.03.2011 long @1.3949 40
15.03.2011 long @1.3973 16
16.03.2011 long @1.3959 -30
17.03.2011 long @1.3925 0
18.03.2011 long @1.4107 60
21.03.2011 long @1.4180 -30
22.03.2011 long @1.4205 -30
23.03.2011 short @1.4183 -30
24.03.2011 short @1.4123 -30
25.03.2011 short @1.4139 -30
28.03.2011 short @1.4028 -30
29.03.2011 long @1.4128 -30
30.03.2011 short @1.4097 -30
31.03.2011 long @1.4174 26
-69 pips
01.04.2011 long @1.4176 43
04.04.2011 long @1.4238 -30
05.04.2011 long @1.4230 -7
06.04.2011 long @1.4278 60
07.04.2011 long @1.4307 -30
08.04.2011 long @1.4345 0
11.04.2011 long @1.4479 0
12.04.2011 long @1.4472 -30
13.04.2011 long @1.4467 -30
14.04.2011 long @1.4518 0
15.04.2011 long @1.4468 -30
18.04.2011 short @1.4393 0
19.04.2011 short @1.4257 -30
20.04.2011 long @1.4433 0
21.04.2011 long @1.4599 -30
22.04.2011 long @1.4581 -30
25.04.2011 long @1.4583 -30
26.04.2011 short @1.4558 0
27.04.2011 long @1.4644 60
28.04.2011 long @1.4852 -30
29.04.2011 long @1.4839 -30
-174 pips
02.05.2011 long @1.4819 60
03.05.2011 long @1.4826 60
04.05.2011 long @1.4834 29
05.05.2011 long @1.4855 -30
06.05.2011 short @1.4648 0
09.05.2011 long @1.4382 -30
10.05.2011 short @1.4335 -30
11.05.2011 long @1.4370 -30
12.05.2011 short @1.4258 -5
13.05.2011 long @1.4217 -30
16.05.2011 long @1.4080 0
17.05.2011 long @1.4154 -30
18.05.2011 long @1.4230 -30
19.05.2011 long @1.4254 -30
20.05.2011 long @1.4297 -30
23.05.2011 short @1.4110 0
24.05.2011 long @1.4045 0
25.05.2011 short @1.4011 0
26.05.2011 long @1.4132 -30
27.05.2011 long @1.4147 0
30.05.2011 long @1.4300 0
31.05.2011 long @1.4321 0
-156 pips
01.06.2011 long @1.4404 -30
02.06.2011 long @1.4379 0
03.06.2011 long @1.4449 60
06.06.2011 long @1.4651 -30
07.06.2011 long @1.4610 0
08.06.2011 long @1.4653 -30
09.06.2011 long @1.4676 0
10.06.2011 short @1.4545 0
13.06.2011 long @1.4341 60
14.06.2011 long @1.4396 0
15.06.2011 short @1.4426 0
16.06.2011 short @1.4254 0
17.06.2011 short @1.4156 0
20.06.2011 short @1.4263 -30
21.06.2011 long @1.4320 60
22.06.2011 long @1.4448 0
23.06.2011 short @1.4352 0
24.06.2011 long @market 0
27.06.2011 short @1.4157 0
28.06.2011 long @1.4254 60
29.06.2011 long @1.4337 60
30.06.2011 long @1.4431 0
+ 180 pips
01.07.2011 long @1.4535 -30
04.07.2011 long @1.4567 0
05.07.2011 short @1.4527 0
06.07.2011 short @1.4449 0
07.07.2011 short @1.4352 9
08.07.2011 long @1.4325 -30
11.07.2011 short @1.4202 0
12.07.2011 short @1.3931 -30
13.07.2011 long @1.3967 0
14.07.2011 long @1.4179 60
15.07.2011 short @1.4174 60
18.07.2011 short @1.4104 0
19.07.2011 long @1.4099 0
20.07.2011 long @1.4159 0
21.07.2011 long @1.4229 151
22.07.2011 long @1.4336 35
25.07.2011 short @1.4370 -30
26.07.2011 long @1.4423 0
27.07.2011 long @1.4470 -30
28.07.2011 short @1.4406 0
29.07.2011 short @1.4318 -30
+ 135 pips
01.08.2011 long @1.4368 -30
02.08.2011 short @1.4295 0
03.08.2011 long @1.4213 0
04.08.2011 long @1.4295 0
05.08.2011 long @1.4175 -30
08.08.2011 long @1.4370 0
09.08.2011 long @1.4240 -30
10.08.2011 long @1.4307 -30
11.08.2011 short @1.4211 60
12.08.2011 short @1.4195 0
15.08.2011 long @1.4283 60
16.08.2011 short @1.4383 -30
17.08.2011 long @1.4409 60
18.08.2011 long @1.4430 0
19.08.2011 short @1.4330 -30
22.08.2011 long @1.4389 -18
23.08.2011 long @1.4421 -30
24.08.2011 long @1.4437 -30
25.08.2011 long @1.4432 -30
26.08.2011 long @1.4403 -30
29.08.2011 long @1.4494 2
30.08.2011 long @1.4517 0
31.08.2011 long @1.4458 -30
-166 pips
01.09.2011 short @1.4388 0
02.09.2011 short @1.4283 60
05.09.2011 short @1.4139 60
06.09.2011 short @1.4128 60
07.09.2011 short @1.4067 -6
08.09.2011 short @1.4071 60
09.09.2011 short @1.3942 0
12.09.2011 short @1.3582 -30
13.09.2011 long @1.3615 0
14.09.2011 long @1.3666 -30
15.09.2011 long @1.3714 0
16.09.2011 short @1.3829 60
19.09.2011 long @1.3709 0
20.09.2011 short @1.3634 0
21.09.2011 short @1.3671 -30
22.09.2011 short @1.3634 0
23.09.2011 long @1.3501 -30
26.09.2011 short @1.3510 60
27.09.2011 long @1.3479 0
28.09.2011 long @1.3586 -16
29.09.2011 short @1.3592 18
30.09.2011 short @1.3600 0
+ 236 pips
03.10.2011 short @1.3347 60
04.10.2011 short @1.3234 -30
05.10.2011 long @1.3285 60
06.10.2011 long @1.3337 -30
07.10.2011 long @1.3380 29
10.10.2011 long @1.3398 0
11.10.2011 long @1.3580 0
12.10.2011 long @1.3639 0
13.10.2011 long @1.3737 -30
14.10.2011 long @1.3760 0
17.10.2011 long @1.3881 0
18.10.2011 short @1.3784 0
19.10.2011 long @1.3741 0
20.10.2011 short @1.3778 60
21.10.2011 short @1.3754 -30
24.10.2011 long @1.3857 -30
25.10.2011 long @1.3905 -30
26.10.2011 long @1.3909 60
27.10.2011 long @1.3984 0
28.10.2011 long @1.4117 0
31.10.2011 short @1.4121 0
+ 89 pips
01.11.2011 short @1.3944 0
02.11.2011 long @1.3719 28
03.11.2011 long @1.3732 60
04.11.2011 long @1.3785 -30
07.11.2011 short @1.3784 0
08.11.2011 long @1.3758 60
09.11.2011 long @1.3883 0
10.11.2011 short @1.3626 60
11.11.2011 long @1.3690 60
14.11.2011 short @1.3775 0
15.11.2011 short @1.3658 0
16.11.2011 short @1.3539 60
17.11.2011 long @1.3480 -30
18.11.2011 long @1.3480 0
21.11.2011 long @1.3528 -23
22.11.2011 long @1.3492 27
23.11.2011 short @1.3510 0
24.11.2011 long @1.3407 -30
25.11.2011 short @1.3343 0
28.11.2011 long @1.3320 -7
29.11.2011 long @1.3336 60
30.11.2011 long @1.3357 60
+ 355 pips
01.12.2011 long @1.3418 0
02.12.2011 long @1.3476 60
05.12.2011 short @1.3408 0
06.12.2011 short @1.3406 10
07.12.2011 long @1.3397 -30
08.12.2011 long @1.3410 -30
09.12.2011 short @1.3355 -30
12.12.2011 short @1.3353 0
13.12.2011 short @1.3227 60
14.12.2011 short @1.3081 0
15.12.2011 long @1.3007 -2
16.12.2011 long @1.3014 -7
19.12.2011 short @1.3027 13
20.12.2011 short @1.3001 0
21.12.2011 long @1.3078 -30
22.12.2011 long @1.3155 0
23.12.2011 long @1.3071 -30
26.12.2011 long @1.3047 0
27.12.2011 long @1.3065 9
28.12.2011 long @1.3072 -30
29.12.2011 short @1.2964 0
30.12.2011 long @1.2932 60
+ 23 pips
02.01.2012 long @1.2950 -30
03.01.2012 long @1.2977 0
04.01.2012 long @1.3029 -30
05.01.2012 short @1.2958 0
06.01.2012 short @1.2827 0
09.01.2012 long @1.2686 0
10.01.2012 short @1.2736 0
11.01.2012 long @1.2778 -30
12.01.2012 short @1.2715 -30
13.01.2012 long @1.2794 -30
16.01.2012 short @1.2638 0
17.01.2012 long @1.2704 0
18.01.2012 long @1.2746 0
19.01.2012 short @1.2813 0
20.01.2012 long @1.2931 -30
23.01.2012 long @1.2902 0
24.01.2012 long @1.2991 -30
25.01.2012 long @1.3026 31
26.01.2012 long @1.3060 0
27.01.2012 long @1.3130 -30
30.01.2012 short @1.3201 0
31.01.2012 long @1.3149 -30
-239 pips
01.02.2012 short @1.3102 -30
02.02.2012 long @1.3144 -30
03.02.2012 short @1.3131 60
06.02.2012 long @1.3130 0
07.02.2012 long @1.3103 60
08.02.2012 long @1.3210 0
09.02.2012 long @1.3258 60
10.02.2012 long @1.3282 -30
13.02.2012 long @1.3246 -30
14.02.2012 short @1.3185 -30
15.02.2012 long @1.3150 -30
16.02.2012 short @1.3088 0
17.02.2012 long @1.3093 0
20.02.2012 long @1.3228 12
21.02.2012 long @1.3228 -30
22.02.2012 long @1.3249 -30
23.02.2012 long @1.3250 0
24.02.2012 long @1.3335 0
27.02.2012 short @1.3457 0
28.02.2012 long @1.3421 -30
29.02.2012 long @1.3456 -30
-108 pips
01.03.2012 short @1.3366 0
02.03.2012 short @1.3310 0
05.03.2012 short @1.3182 -30
06.03.2012 short @1.3199 0
07.03.2012 short @1.3141 -2
08.03.2012 long @1.3141 0
09.03.2012 short @1.3224 60
12.03.2012 long @1.3128 20
13.03.2012 long @1.3147 -30
14.03.2012 short @1.3099 0
15.03.2012 short @1.3032 0
16.03.2012 short @1.3058 -30
19.03.2012 short @1.3168 -30
20.03.2012 long @1.3219 10
21.03.2012 long @1.3228 -30
22.03.2012 short @1.3218 0
23.03.2012 long @1.3206 0
26.03.2012 long @1.3285 48
27.03.2012 long @1.3313 0
28.03.2012 long @1.3349 -30
29.03.2012 long @1.3332 0
30.03.2012 long @1.3310 20
-24 pips
02.04.2012 long @1.3380 0
03.04.2012 long @1.3337 -30
04.04.2012 short @1.3260 0
05.04.2012 short @1.3153 0
06.04.2012 short @1.3079 -30
10.04.2012 long @1.3106 -30
11.04.2012 long @1.3098 9
12.04.2012 long @1.3122 60
13.04.2012 long @1.3175 -30
16.04.2012 short @1.3047 -30
17.04.2012 long @1.3098 0
18.04.2012 short @1.3124 16
19.04.2012 long @1.3114 -30
20.04.2012 long @1.3134 0
23.04.2012 short @1.3194 0
24.04.2012 long @1.3164 30
25.04.2012 long @1.3194 -3
26.04.2012 long @1.3222 12
27.04.2012 short @1.3202 0
30.04.2012 long @1.3250 0
-56 pips
01.05.2012 long @1.3246 -30
02.05.2012 short @1.3234 0
03.05.2012 short @1.3162 16
04.05.2012 short @1.3134 -30
07.05.2012 short @1.2977 0
08.05.2012 long @1.3038 -30
09.05.2012 short @1.3004 0
10.05.2012 long @1.2958 -1
11.05.2012 short @1.2938 14
14.05.2012 short @1.2887 0
15.05.2012 short @1.2842 60
16.05.2012 short @1.2767 0
17.05.2012 short @1.2716 -4
18.05.2012 short @1.2651 0
21.05.2012 long @1.2775 -30
22.05.2012 long @1.2795 0
23.05.2012 long @1.2717 0
24.05.2012 short @1.2589 -30
25.05.2012 long @1.2565 -30
28.05.2012 long @1.2579 -30
29.05.2012 long @1.2563 0
30.05.2012 short @1.2496 0
31.05.2012 short @1.2399 60
-65 pips
01.06.2012 short @1.2367 -30
04.06.2012 long @1.2419 60
05.06.2012 long @1.2483 0
06.06.2012 long @1.2479 -30
07.06.2012 long @1.2543 0
08.06.2012 short @1.2570 0
11.06.2012 long @1.2658 0
12.06.2012 short @1.2569 0
15.06.2012 long @1.2613 28
18.06.2012 long @1.2727 0
19.06.2012 short @1.2619 -30
20.06.2012 long @1.2668 -30
21.06.2012 long @1.2695 -30
22.06.2012 short @1.2586 0
25.06.2012 short @1.2536 0
26.06.2012 short @1.2499 10
27.06.2012 short @1.2479 11
28.06.2012 long @1.2483 0
29.06.2012 long @1.2465 0
-41 pips
02.07.2012 short @1.2652 60
03.07.2012 short @1.2597 -30
04.07.2012 long @1.2605 0
05.07.2012 short @1.2536 0
06.07.2012 short @1.2423 0
09.07.2012 long @1.2277 34
10.07.2012 short @1.2296 60
11.07.2012 short @1.2267 9
12.07.2012 short @1.2244 0
13.07.2012 short @1.2194 -30
16.07.2012 short @1.2243 -30
17.07.2012 long @1.2252 -30
18.07.2012 long @1.2275 -11
19.07.2012 long @1.2275 -30
20.07.2012 long @1.2285 0
23.07.2012 short @1.2117 -5
24.07.2012 short @1.2104 60
25.07.2012 short @1.2073 0
26.07.2012 long @1.2129 151
27.07.2012 long @1.2250 60
30.07.2012 long @market 0
31.07.2012 short @1.2255 0
+ 268 pips
01.08.2012 long @1.2298 0
02.08.2012 long @1.2274 60
03.08.2012 short @1.2231 -30
06.08.2012 short @1.2409 11
07.08.2012 long @1.2395 26
08.08.2012 short @1.2393 0
09.08.2012 short @1.2359 0
10.08.2012 short @1.2308 12
13.08.2012 long @1.2295 0
14.08.2012 long @1.2329 2
15.08.2012 long @1.2350 0
16.08.2012 short @1.2291 -30
17.08.2012 long @1.2337 -30
20.08.2012 long @1.2347 -30
21.08.2012 long @1.2347 0
22.08.2012 long @1.2445 43
23.08.2012 long @1.2511 0
24.08.2012 long @market 0
27.08.2012 short @1.2503 0
28.08.2012 short @1.2501 0
29.08.2012 long @1.2546 -16
30.08.2012 short @1.2533 34
31.08.2012 short @1.2513 0
+ 52 pips
03.09.2012 long @1.2583 13
04.09.2012 long @1.2620 0
05.09.2012 short @1.2555 -30
06.09.2012 long @1.2584 60
07.09.2012 long @market 0
10.09.2012 long @1.2807 0
11.09.2012 long @1.2781 60
12.09.2012 long @1.2835 0
13.09.2012 long @1.2893 -30
14.09.2012 long @1.2960 0
17.09.2012 short @1.3109 -30
18.09.2012 short @1.3113 0
19.09.2012 long @1.3071 -19
20.09.2012 short @1.2998 0
21.09.2012 short @1.2976 -30
24.09.2012 short @1.2963 0
25.09.2012 short @1.2929 -30
26.09.2012 short @1.2910 0
27.09.2012 long @1.2884 -30
28.09.2012 long @1.2898 -30
-96 pips
01.10.2012 long @1.2829 0
02.10.2012 long @1.2885 0
03.10.2012 short @1.2912 7
04.10.2012 long @1.2921 0
05.10.2012 long @1.2993 0
08.10.2012 short @1.3009 0
09.10.2012 short @1.2969 0
10.10.2012 long @1.2908 -10
11.10.2012 short @1.2861 0
12.10.2012 long @1.2912 0
15.10.2012 short @1.2934 -12
16.10.2012 long @1.2954 0
17.10.2012 long @1.3070 0
18.10.2012 long @1.3121 -30
19.10.2012 short @1.3077 0
22.10.2012 long @1.3030 0
23.10.2012 short @1.3025 60
24.10.2012 long @1.3007 0
25.10.2012 long @1.2969 -18
26.10.2012 short @1.2954 25
29.10.2012 short @1.2916 16
30.10.2012 long @1.2941 24
31.10.2012 long @1.2952 0
+ 62 pips
01.11.2012 long @1.2985 0
02.11.2012 short @1.2943 0
05.11.2012 short @1.2818 0
06.11.2012 short @1.2796 -21
07.11.2012 long @1.2808 -30
08.11.2012 short @1.2783 0
09.11.2012 long @1.2754 0
12.11.2012 short @1.2716 3
13.11.2012 short @1.2706 -3
14.11.2012 long @1.2708 0
15.11.2012 long @1.2745 0
16.11.2012 short @1.2760 0
19.11.2012 long @1.2761 41
20.11.2012 long @1.2786 0
21.11.2012 short @1.2792 -30
22.11.2012 long @1.2832 0
23.11.2012 long @1.2877 0
26.11.2012 long @1.2982 0
27.11.2012 long @1.2987 0
28.11.2012 short @1.2946 0
29.11.2012 long @1.2940 0
30.11.2012 long @1.2983 19
-21 pips
03.12.2012 long @1.3003 0
04.12.2012 long @1.3053 0
05.12.2012 long @1.3092 -30
06.12.2012 short @1.3078 60
07.12.2012 short @1.2991 0
10.12.2012 long @1.2909 28
11.12.2012 long @1.2931 0
12.12.2012 long @1.2993 0
13.12.2012 long @1.3061 9
14.12.2012 long @1.3081 60
17.12.2012 long @1.3180 0
18.12.2012 long @1.3169 60
19.12.2012 long @1.3216 0
20.12.2012 short @1.3229 -30
21.12.2012 short @1.3237 0
24.12.2012 long @1.3193 -6
25.12.2012 short @1.3188 0
26.12.2012 long @1.3188 60
27.12.2012 long @1.3226 -17
28.12.2012 long @1.3252 0
31.12.2012 short @1.3217 17
+ 211 pips
01.01.2013 short @1.3192 0
02.01.2013 long @1.3210 -30
03.01.2013 short @1.3206 0
04.01.2013 short @1.3071 0
07.01.2013 long @1.3079 31
08.01.2013 long @1.3097 -30
09.01.2013 short @1.3085 17
10.01.2013 long @1.3070 60
11.01.2013 long @1.3206 0
14.01.2013 long @1.3369 -30
15.01.2013 long @1.3380 -30
16.01.2013 short @1.3315 31
17.01.2013 short @1.3282 0
18.01.2013 long @1.3351 -30
21.01.2013 long @1.3324 -8
22.01.2013 short @1.3306 -30
23.01.2013 short @1.3310 -30
24.01.2013 short @1.3301 0
25.01.2013 long @1.3338 0
28.01.2013 long @1.3473 -30
29.01.2013 long @1.3457 -30
30.01.2013 long @1.3475 0
31.01.2013 long @1.3554 32
-107 pips
01.02.2013 long @1.3646 -30
04.02.2013 long @1.3657 0
05.02.2013 short @1.3545 -30
06.02.2013 long @1.3553 0
07.02.2013 long @1.3546 -30
08.02.2013 short @1.3438 0
11.02.2013 short @1.3360 0
12.02.2013 long @1.3404 60
13.02.2013 long @1.3506 -30
14.02.2013 short @1.3456 0
15.02.2013 short @1.3366 12
18.02.2013 long @1.3351 2
19.02.2013 short @1.3341 -30
20.02.2013 long @1.3381 -30
21.02.2013 short @1.3318 0
22.02.2013 short @1.3207 60
25.02.2013 long @1.3203 -30
26.02.2013 short @1.3138 0
27.02.2013 long @1.3077 22
28.02.2013 long @1.3128 -30
-84 pips
01.03.2013 short @1.3083 0
04.03.2013 short @1.3012 6
05.03.2013 long @1.3026 1
06.03.2013 long @1.3053 -30
07.03.2013 short @1.2996 -105
08.03.2013 long @1.3076 -30
11.03.2013 long @1.2995 35
12.03.2013 long @1.3031 -6
13.03.2013 long @1.3039 0
14.03.2013 short @1.2974 -30
15.03.2013 long @1.2993 0
19.03.2013 long @1.2951 -30
20.03.2013 long @1.2901 60
21.03.2013 long @1.2936 -30
22.03.2013 long @1.2922 60
25.03.2013 long @1.3022 0
26.03.2013 short @1.2906 0
27.03.2013 short @1.2851 0
28.03.2013 long @1.2806 13
29.03.2013 long @1.2813 4
-82 pips
01.04.2013 long @1.2814 40
02.04.2013 long @1.2837 -17
03.04.2013 short @1.2827 -30
04.04.2013 long @1.2843 60
05.04.2013 long @1.2882 0
08.04.2013 long @1.3003 14
09.04.2013 long @1.3020 0
10.04.2013 long @1.3071 -12
11.04.2013 long @1.3084 31
12.04.2013 long @1.3107 0
15.04.2013 long @1.3109 0
16.04.2013 short @1.3053 -30
17.04.2013 long @1.3144 -30
18.04.2013 short @1.3071 12
19.04.2013 short @1.3049 0
22.04.2013 long @1.3074 0
23.04.2013 long @1.3061 0
24.04.2013 long @1.3025 -30
25.04.2013 long @1.3010 9
26.04.2013 short @1.3021 -6
29.04.2013 long @1.3065 0
30.04.2013 long @1.3089 60
+ 71 pips
01.05.2013 long @1.3144 0
02.05.2013 short @1.3187 -30
03.05.2013 short @1.3099 -30
06.05.2013 long @1.3128 0
07.05.2013 short @1.3081 -30
08.05.2013 long @1.3124 60
09.05.2013 long @1.3151 -30
10.05.2013 long @1.3082 0
13.05.2013 long @1.2976 -30
14.05.2013 long @1.2984 -30
15.05.2013 short @1.2952 0
16.05.2013 short @1.2881 -30
17.05.2013 long @1.2894 0
20.05.2013 short @1.2829 0
21.05.2013 long @1.2880 -30
22.05.2013 long @1.2907 -30
23.05.2013 long @1.2899 35
24.05.2013 long @1.2909 0
27.05.2013 long @1.2951 0
28.05.2013 short @1.2925 60
29.05.2013 short @1.2870 0
30.05.2013 long @1.2928 0
31.05.2013 long @1.3021 0
-115 pips
03.06.2013 short @1.2986 -30
04.06.2013 long @1.3053 16
05.06.2013 short @1.3064 -30
06.06.2013 long @1.3095 60
07.06.2013 long @1.3216 6
10.06.2013 short @1.3198 -30
11.06.2013 long @1.3241 60
12.06.2013 long @1.3295 60
13.06.2013 long @1.3332 -30
14.06.2013 long @1.3350 -30
17.06.2013 short @1.3344 9
18.06.2013 long @1.3362 46
19.06.2013 long @1.3439 0
20.06.2013 short @1.3312 0
21.06.2013 long @1.3238 0
24.06.2013 short @1.3094 -30
25.06.2013 short @1.3105 15
26.06.2013 short @1.3089 0
27.06.2013 long @1.3038 -30
28.06.2013 long @1.3039 -30
+ 32 pips
01.07.2013 short @1.3002 0
02.07.2013 long @1.3057 0
03.07.2013 short @1.2998 -30
04.07.2013 long @1.3000 -30
05.07.2013 short @1.2925 0
08.07.2013 long @1.2828 0
09.07.2013 long @1.2860 -30
10.07.2013 long @1.2818 34
11.07.2013 long @1.3038 -30
12.07.2013 long @1.3089 -30
15.07.2013 short @1.3055 -3
16.07.2013 long @1.3051 0
17.07.2013 long @1.3133 -30
18.07.2013 long @1.3133 0
19.07.2013 long @1.3109 28
22.07.2013 short @1.3144 0
23.07.2013 long @1.3191 28
24.07.2013 long @1.3216 -30
25.07.2013 long @1.3215 31
26.07.2013 long @1.3254 30
29.07.2013 long @1.3293 -30
30.07.2013 short @1.3258 4
31.07.2013 short @1.3259 -30
-118 pips
01.08.2013 short @1.3277 0
02.08.2013 long @market 0
05.08.2013 short @1.3265 3
06.08.2013 long @1.3272 37
07.08.2013 short @1.3285 -30
08.08.2013 long @1.3325 0
09.08.2013 short @1.3362 15
12.08.2013 short @1.3331 0
13.08.2013 short @1.3295 60
14.08.2013 short @1.3264 11
15.08.2013 short @1.3253 -30
16.08.2013 long @1.3314 11
19.08.2013 short @1.3321 0
20.08.2013 short @1.3333 0
21.08.2013 long @1.3407 -30
22.08.2013 short @1.3360 1
23.08.2013 short @1.3334 -30
26.08.2013 short @1.3376 10
27.08.2013 long @1.3384 8
28.08.2013 long @1.3379 0
29.08.2013 short @1.3338 0
30.08.2013 short @1.3257 0
+ 36 pips
02.09.2013 long @1.3214 -30
03.09.2013 short @1.3192 0
04.09.2013 short @1.3161 0
05.09.2013 short @1.3184 60
06.09.2013 short @1.3143 -30
09.09.2013 long @1.3181 0
10.09.2013 long @1.3243 30
11.09.2013 long @1.3266 49
12.09.2013 long @1.3302 0
13.09.2013 short @1.3286 -30
16.09.2013 long @1.3374 -30
17.09.2013 long @1.3359 1
18.09.2013 long @1.3359 60
19.09.2013 long @1.3476 0
20.09.2013 long @1.3546 -30
23.09.2013 long @1.3540 0
24.09.2013 short @1.3499 0
25.09.2013 short @1.3477 0
26.09.2013 short @1.3497 18
27.09.2013 long @1.3503 60
30.09.2013 long @1.3499 28
+ 156 pips
01.10.2013 long @1.3569 0
02.10.2013 short @1.3534 -30
03.10.2013 long @1.3575 0
04.10.2013 short @1.3609 60
08.10.2013 long @1.3578 -6
09.10.2013 short @1.3581 0
10.10.2013 short @1.3527 -1
11.10.2013 long @1.3528 16
14.10.2013 short @1.3548 0
15.10.2013 long @1.3575 0
16.10.2013 short @1.3515 -30
17.10.2013 long @1.3529 0
18.10.2013 long @1.3630 0
21.10.2013 long @1.3692 0
22.10.2013 long @1.3679 60
23.10.2013 long @1.3752 34
24.10.2013 long @1.3779 0
25.10.2013 long @1.3836 0
28.10.2013 long @1.3813 -30
29.10.2013 short @1.3785 41
30.10.2013 short @1.3756 -15
31.10.2013 short @1.3726 0
+ 99 pips
01.11.2013 short @1.3623 0
04.11.2013 long @1.3501 9
05.11.2013 long @1.3502 -30
06.11.2013 long @1.3489 0
07.11.2013 long @1.3519 -30
08.11.2013 short @1.3404 60
11.11.2013 long @1.3358 0
12.11.2013 short @1.3382 -30
13.11.2013 short @1.3410 -30
14.11.2013 long @1.3466 -30
15.11.2013 long @1.3461 21
18.11.2013 long @1.3497 13
19.11.2013 long @1.3515 21
20.11.2013 long @1.3552 0
21.11.2013 short @1.3463 4
22.11.2013 long @1.3513 26
25.11.2013 short @1.3546 0
26.11.2013 long @1.3533 21
27.11.2013 long @1.3562 -1
28.11.2013 long @1.3589 10
29.11.2013 long @1.3603 1
+ 35 pips
02.12.2013 long @1.3593 -30
03.12.2013 long @1.3569 37
04.12.2013 short @1.3568 9
05.12.2013 long @1.3580 -30
06.12.2013 long @1.3638 60
09.12.2013 long @1.3717 11
10.12.2013 long @1.3734 0
11.12.2013 long @1.3772 26
12.12.2013 long @1.3787 -30
13.12.2013 short @1.3756 32
16.12.2013 short @1.3731 0
17.12.2013 long @1.3772 -30
18.12.2013 short @1.3750 -15
19.12.2013 short @1.3712 0
20.12.2013 short @1.3658 -30
23.12.2013 short @1.3668 0
24.12.2013 short @1.3688 0
25.12.2013 long @1.3684 0
26.12.2013 long @1.3679 0
27.12.2013 long @1.3717 0
30.12.2013 short @1.3745 -30
31.12.2013 long @1.3793 -16
-36 pips
01.01.2014 short @1.3758 0
02.01.2014 short @1.3752 0
03.01.2014 short @1.3682 0
06.01.2014 long @1.3603 35
07.01.2014 short @1.3610 -7
08.01.2014 short @1.3615 29
09.01.2014 long @1.3594 -30
10.01.2014 long @1.3604 60
13.01.2014 long @1.3678 0
14.01.2014 long @1.3671 9
15.01.2014 short @1.3664 0
16.01.2014 short @1.3610 -30
17.01.2014 long @1.3624 0
20.01.2014 long @1.3537 0
21.01.2014 short @1.3533 -30
22.01.2014 short @1.3541 -30
23.01.2014 long @1.3581 0
24.01.2014 long @1.3647 0
27.01.2014 long @1.3694 -30
28.01.2014 short @1.3673 14
29.01.2014 long @1.3665 -30
30.01.2014 long @market 0
31.01.2014 short @1.3580 0
-40 pips
03.02.2014 short @1.3479 0
04.02.2014 long @1.3520 -14
05.02.2014 long @1.3525 -7
06.02.2014 long @market 0
07.02.2014 long @1.3573 60
10.02.2014 long @1.3629 14
11.02.2014 long @1.3646 8
12.02.2014 short @1.3642 60
13.02.2014 long @1.3609 0
14.02.2014 long @1.3660 0
17.02.2014 long @1.3707 -1
18.02.2014 long @1.3715 42
19.02.2014 long @1.3750 10
20.02.2014 short @1.3735 0
21.02.2014 short @1.3715 -30
24.02.2014 long @1.3747 -30
25.02.2014 long @1.3746 -30
26.02.2014 long @1.3751 -30
27.02.2014 short @1.3692 -30
28.02.2014 long @1.3700 0
+ 22 pips
03.03.2014 long @1.3786 -30
04.03.2014 long @1.3760 -30
05.03.2014 short @1.3740 7
06.03.2014 short @1.3721 0
07.03.2014 long @1.3828 0
10.03.2014 short @1.3870 -9
11.03.2014 short @1.3870 10
12.03.2014 long @1.3864 47
13.03.2014 long @1.3895 -3
14.03.2014 short @1.3884 -30
17.03.2014 long @market 0
18.03.2014 long @1.3926 -30
19.03.2014 long @1.3926 -7
20.03.2014 short @1.3845 0
21.03.2014 short @1.3783 -17
24.03.2014 long @1.3804 -30
25.03.2014 long @1.3833 -30
26.03.2014 long @1.3813 -30
27.03.2014 short @1.3787 0
28.03.2014 short @1.3748 0
31.03.2014 long @1.3759 -30
-212 pips
01.04.2014 long @1.3776 0
02.04.2014 long @1.3801 -30
03.04.2014 short @1.3772 -30
04.04.2014 short @1.3735 0
07.04.2014 long @1.3709 0
08.04.2014 long @1.3737 0
09.04.2014 long @1.3789 27
10.04.2014 long @1.3840 0
11.04.2014 long @1.3881 16
14.04.2014 long @1.3858 -30
15.04.2014 short @1.3821 13
16.04.2014 long @1.3820 2
17.04.2014 long @1.3834 -3
18.04.2014 short @1.3821 6
21.04.2014 long @1.3822 -30
22.04.2014 long @1.3811 -9
23.04.2014 long @1.3814 7
24.04.2014 long @1.3832 -30
25.04.2014 long @1.3830 7
28.04.2014 long @1.3848 -4
29.04.2014 long @1.3857 -30
30.04.2014 short @1.3825 -30
-148 pips
01.05.2014 long @1.3848 0
02.05.2014 short @1.3866 3
05.05.2014 long @1.3881 1
06.05.2014 long @1.3883 0
07.05.2014 long @1.3925 -8
08.05.2014 long @1.3928 60
09.05.2014 short @1.3882 0
12.05.2014 long @1.3767 -8
13.05.2014 long @1.3768 -30
14.05.2014 long @1.3731 0
15.05.2014 short @1.3708 -4
16.05.2014 long @1.3707 -1
19.05.2014 long @1.3708 8
20.05.2014 short @1.3707 0
21.05.2014 long @1.3707 -30
22.05.2014 short @1.3675 25
23.05.2014 short @1.3654 0
26.05.2014 short @1.3619 0
27.05.2014 long @1.3649 -30
28.05.2014 long @1.3647 0
29.05.2014 short @1.3598 -10
30.05.2014 long @1.3613 25
+ 1 pips
02.06.2014 long @1.3636 0
03.06.2014 long @1.3615 8
04.06.2014 short @1.3611 -9
05.06.2014 short @1.3605 -30
06.06.2014 long @1.3620 0
09.06.2014 long @1.3655 0
10.06.2014 short @1.3607 0
11.06.2014 short @1.3550 18
12.06.2014 short @1.3530 -30
13.06.2014 long @1.3554 -30
16.06.2014 short @1.3527 -30
17.06.2014 long @1.3564 -22
18.06.2014 long @1.3565 3
19.06.2014 long @1.3585 0
20.06.2014 long @1.3621 0
23.06.2014 long @1.3601 -10
24.06.2014 long @1.3604 -16
25.06.2014 long @1.3614 23
26.06.2014 long @1.3635 0
27.06.2014 long @1.3618 13
30.06.2014 long @1.3653 36
-76 pips
01.07.2014 long @1.3685 -4
02.07.2014 short @1.3678 0
03.07.2014 long @1.3667 0
04.07.2014 short @1.3615 0
07.07.2014 short @1.3581 0
08.07.2014 long @market 0
09.07.2014 long @1.3615 15
10.07.2014 long @1.3639 -30
11.07.2014 short @1.3607 9
14.07.2014 short @1.3596 0
15.07.2014 long @1.3628 -30
16.07.2014 short @1.3579 0
17.07.2014 short @1.3532 1
18.07.2014 short @1.3516 2
21.07.2014 long @1.3538 0
22.07.2014 short @1.3521 0
23.07.2014 short @1.3477 0
24.07.2014 short @1.3455 0
25.07.2014 long @1.3470 0
28.07.2014 long @1.3438 2
29.07.2014 long @1.3444 -30
30.07.2014 short @1.3412 0
31.07.2014 long @1.3400 -13
-78 pips
01.08.2014 short @1.3379 -30
04.08.2014 long @1.3434 0
05.08.2014 long @1.3429 0
06.08.2014 short @1.3377 0
07.08.2014 long @1.3375 -30
08.08.2014 long @1.3371 0
11.08.2014 short @1.3397 12
12.08.2014 short @1.3383 0
13.08.2014 long @1.3369 -3
14.08.2014 short @1.3367 -30
15.08.2014 short @1.3365 -30
18.08.2014 short @1.3383 26
19.08.2014 short @1.3363 0
20.08.2014 short @1.3324 0
21.08.2014 short @1.3271 -13
22.08.2014 long @1.3278 -30
25.08.2014 short @1.3188 -17
26.08.2014 long @1.3200 -11
27.08.2014 long @1.3191 0
28.08.2014 long @1.3192 -30
29.08.2014 short @1.3181 32
-154 pips
01.09.2014 long @1.3137 -9
02.09.2014 long @1.3140 0
03.09.2014 short @1.3118 0
04.09.2014 long @1.3152 0
05.09.2014 long @1.3009 0
08.09.2014 short @1.2945 -4
09.09.2014 short @1.2903 -4
10.09.2014 long @1.2928 -30
11.09.2014 short @1.2913 -30
12.09.2014 long @1.2932 24
15.09.2014 short @1.2955 0
16.09.2014 short @1.2931 0
17.09.2014 long @1.2966 -10
18.09.2014 short @1.2880 -30
19.09.2014 long @1.2907 0
22.09.2014 long @1.2845 -17
23.09.2014 long @1.2853 4
24.09.2014 short @1.2855 60
25.09.2014 short @1.2797 0
26.09.2014 short @1.2740 60
29.09.2014 short @1.2666 0
30.09.2014 long @1.2698 0
+ 14 pips
01.10.2014 short @1.2626 10
02.10.2014 long @1.2624 60
03.10.2014 short @1.2653 0
06.10.2014 long @1.2520 0
07.10.2014 long @1.2619 -30
08.10.2014 long @1.2652 30
09.10.2014 long @1.2714 -30
10.10.2014 short @1.2707 0
13.10.2014 long @1.2646 0
14.10.2014 long @1.2716 0
15.10.2014 short @1.2660 -125
16.10.2014 long @1.2786 -30
17.10.2014 long @1.2793 -30
20.10.2014 long @1.2755 29
21.10.2014 long @1.2789 -30
22.10.2014 short @1.2746 0
23.10.2014 short @1.2665 8
24.10.2014 long @1.2655 17
27.10.2014 short @1.2671 -30
28.10.2014 long @1.2705 60
29.10.2014 long @1.2737 18
30.10.2014 short @1.2669 0
31.10.2014 short @1.2589 60
-13 pips
03.11.2014 short @1.2497 10
04.11.2014 long @1.2489 0
05.11.2014 short @1.2532 0
06.11.2014 short @1.2493 60
07.11.2014 short @1.2418 60
10.11.2014 short @1.2459 32
11.11.2014 short @1.2443 -11
12.11.2014 long @1.2464 -30
13.11.2014 short @1.2441 0
14.11.2014 short @1.2458 -30
17.11.2014 long @1.2527 0
18.11.2014 short @1.2482 0
19.11.2014 long @1.2517 0
20.11.2014 short @1.2538 -30
21.11.2014 short @1.2533 0
24.11.2014 long @1.2378 0
25.11.2014 long @1.2425 60
26.11.2014 short @1.2448 -30
27.11.2014 long @1.2501 0
28.11.2014 short @1.2472 36
+ 127 pips
01.12.2014 short @1.2431 0
02.12.2014 short @1.2457 0
03.12.2014 short @1.2405 0
04.12.2014 short @1.2328 -30
05.12.2014 short @1.2366 60
08.12.2014 short @1.2286 -6
09.12.2014 long @1.2310 0
10.12.2014 short @1.2368 -30
11.12.2014 long @1.2450 -30
12.12.2014 short @1.2411 0
15.12.2014 long @1.2473 -8
16.12.2014 long @1.2453 0
17.12.2014 short @1.2498 0
18.12.2014 short @1.2381 0
19.12.2014 short @1.2294 60
22.12.2014 long @1.2232 0
23.12.2014 short @1.2230 60
24.12.2014 short @1.2187 -1
25.12.2014 long @1.2202 0
26.12.2014 long @1.2216 0
29.12.2014 long @1.2180 -2
30.12.2014 short @1.2165 -8
31.12.2014 short @1.2150 49
+ 114 pips
01.01.2015 short @1.2114 0
02.01.2015 short @1.2084 0
05.01.2015 short @1.1934 15
06.01.2015 short @1.1925 -14
07.01.2015 short @1.1889 0
08.01.2015 short @1.1836 0
09.01.2015 short @1.1790 -30
12.01.2015 short @1.1858 0
13.01.2015 long @1.1837 -30
14.01.2015 short @1.1789 60
15.01.2015 short @1.1778 0
16.01.2015 short @1.1657 0
19.01.2015 long @1.1574 60
20.01.2015 short @1.1588 31
21.01.2015 short @1.1559 -30
22.01.2015 short @1.1603 -30
23.01.2015 short @1.1429 0
26.01.2015 long @1.1135 0
27.01.2015 long @1.1236 0
28.01.2015 long @1.1346 -30
29.01.2015 short @1.1305 -30
30.01.2015 long @1.1330 -30
-58 pips
02.02.2015 long @1.1316 18
03.02.2015 long @1.1339 60
04.02.2015 long @1.1443 -30
05.02.2015 long @1.1377 60
06.02.2015 long @1.1436 -30
09.02.2015 long @1.1325 -30
10.02.2015 long @1.1326 -30
11.02.2015 long @1.1321 -30
12.02.2015 long @1.1322 60
13.02.2015 long @1.1385 22
16.02.2015 long @1.1404 -30
17.02.2015 short @1.1352 -30
18.02.2015 long @1.1400 0
19.02.2015 long @1.1391 -30
20.02.2015 short @1.1382 0
23.02.2015 short @1.1373 0
24.02.2015 long @1.1348 -30
25.02.2015 long @1.1337 26
26.02.2015 short @1.1355 60
27.02.2015 short @1.1248 0
+ 36 pips
02.03.2015 short @1.1160 0
03.03.2015 long @1.1201 13
04.03.2015 short @1.1177 0
05.03.2015 short @1.1101 60
06.03.2015 short @1.1037 0
09.03.2015 long @1.0851 -1
10.03.2015 short @1.0849 0
11.03.2015 short @1.0729 0
12.03.2015 long @1.0600 60
13.03.2015 long @1.0612 -30
16.03.2015 long @1.0496 0
17.03.2015 long @1.0567 0
18.03.2015 long @1.0608 52
19.03.2015 short @1.0814 0
20.03.2015 short @1.0726 -30
23.03.2015 short @1.0819 -30
24.03.2015 long @1.0903 21
25.03.2015 long @1.0949 60
26.03.2015 long @1.0969 -30
27.03.2015 short @1.0923 2
30.03.2015 short @1.0878 0
31.03.2015 short @1.0791 0
+ 147 pips
01.04.2015 short @1.0758 -30
02.04.2015 long @1.0771 0
03.04.2015 long @1.0850 0
06.04.2015 short @1.0994 -30
07.04.2015 long @1.0968 0
08.04.2015 short @1.0852 -30
09.04.2015 short @1.0804 0
10.04.2015 short @1.0690 0
13.04.2015 short @1.0599 60
14.04.2015 short @1.0563 -30
15.04.2015 long @1.0637 -30
16.04.2015 long @1.0658 60
17.04.2015 long @1.0741 44
20.04.2015 short @1.0796 60
21.04.2015 short @1.0753 0
22.04.2015 long @1.0735 -5
23.04.2015 short @1.0737 -30
24.04.2015 long @1.0783 0
27.04.2015 short @1.0859 -30
28.04.2015 long @1.0882 60
29.04.2015 long @1.0947 0
30.04.2015 long @1.1095 0
+ 69 pips
01.05.2015 long @1.1192 2
04.05.2015 short @1.1181 40
05.05.2015 short @1.1158 -30
06.05.2015 long @1.1165 0
07.05.2015 long @1.1303 -30
08.05.2015 short @1.1281 60
11.05.2015 long @1.1206 0
12.05.2015 long @1.1168 0
13.05.2015 long @1.1219 60
14.05.2015 long @1.1428 -30
15.05.2015 long @1.1404 24
18.05.2015 long @1.1451 0
19.05.2015 short @1.1349 0
20.05.2015 short @1.1189 0
21.05.2015 long @1.1112 60
22.05.2015 long @1.1132 -30
25.05.2015 long @1.1001 0
26.05.2015 short @1.0971 0
27.05.2015 short @1.0899 60
28.05.2015 long @1.0890 2
29.05.2015 long @1.0942 0
+ 188 pips
01.06.2015 short @1.0956 60
02.06.2015 long @1.0979 60
03.06.2015 long @1.1095 60
04.06.2015 long @1.1217 0
05.06.2015 short @1.1248 -30
08.06.2015 short @1.1097 0
09.06.2015 long @1.1232 55
10.06.2015 long @1.1292 -30
11.06.2015 short @1.1311 0
12.06.2015 short @1.1245 -30
15.06.2015 short @1.1214 -30
16.06.2015 long @1.1326 0
17.06.2015 long @1.1267 -30
18.06.2015 long @1.1323 0
19.06.2015 short @1.1374 0
22.06.2015 long @1.1379 -30
23.06.2015 short @1.1348 0
24.06.2015 long @1.1226 -30
25.06.2015 long @1.1208 -30
26.06.2015 long @1.1203 -30
29.06.2015 long @1.0990 0
30.06.2015 long @1.1165 -30
-65 pips
01.07.2015 short @1.1155 60
02.07.2015 short @1.1072 -30
03.07.2015 long @1.1089 8
06.07.2015 long @1.1012 60
07.07.2015 short @1.1038 0
08.07.2015 long @1.1000 0
09.07.2015 long @1.1053 -30
10.07.2015 long @1.1067 0
13.07.2015 long @1.1151 -30
14.07.2015 short @1.1047 32
15.07.2015 short @1.1011 60
16.07.2015 short @1.0960 0
17.07.2015 long @1.0904 -30
20.07.2015 long @1.0843 9
21.07.2015 long @1.0845 60
22.07.2015 long @1.0914 -30
23.07.2015 long @1.0928 0
24.07.2015 long @1.0983 -4
27.07.2015 long @1.0987 0
28.07.2015 long @1.1071 -30
29.07.2015 short @1.1054 28
30.07.2015 short @1.1003 0
31.07.2015 short @1.0932 -30
+ 103 pips
03.08.2015 long @1.0980 -30
04.08.2015 short @1.0955 3
05.08.2015 short @1.0909 41
06.08.2015 long @1.0904 -30
07.08.2015 long @1.0922 -30
10.08.2015 long @1.0970 -30
11.08.2015 long @1.1003 0
12.08.2015 long @1.1037 0
13.08.2015 short @1.1123 -20
14.08.2015 long @1.1150 -44
17.08.2015 short @1.1092 -30
18.08.2015 short @1.1079 60
19.08.2015 long @1.1055 -30
20.08.2015 long @1.1098 0
21.08.2015 long @1.1204 0
24.08.2015 long @1.1399 0
25.08.2015 long @1.1562 -30
26.08.2015 long @1.1518 0
27.08.2015 short @1.1389 0
28.08.2015 short @1.1264 60
31.08.2015 long @1.1209 -15
-125 pips
01.09.2015 long @1.1231 0
02.09.2015 long @1.1292 -30
03.09.2015 short @1.1234 60
04.09.2015 short @1.1144 -30
07.09.2015 short @1.1143 -23
08.09.2015 long @1.1162 20
09.09.2015 long @1.1205 -30
10.09.2015 long @1.1200 60
11.09.2015 long @1.1260 60
14.09.2015 long @1.1353 0
15.09.2015 short @1.1314 52
16.09.2015 short @1.1278 -30
17.09.2015 long @1.1284 0
18.09.2015 long @1.1383 -30
21.09.2015 long @1.1298 -30
22.09.2015 short @1.1226 0
23.09.2015 short @1.1139 -30
24.09.2015 long @1.1177 0
25.09.2015 short @1.1204 8
28.09.2015 short @1.1184 -30
29.09.2015 long @1.1216 30
30.09.2015 short @1.1235 60
+ 87 pips
01.10.2015 short @1.1189 -13
02.10.2015 short @1.1171 -30
05.10.2015 long @1.1226 -30
06.10.2015 short @1.1211 -30
07.10.2015 short @1.1232 -30
08.10.2015 long @1.1253 30
09.10.2015 long @1.1291 0
12.10.2015 long @1.1373 -4
13.10.2015 long @1.1392 -30
14.10.2015 long @1.1387 0
15.10.2015 long @1.1457 -30
16.10.2015 short @1.1401 0
19.10.2015 long @1.1365 -30
20.10.2015 long @1.1346 12
21.10.2015 long @1.1363 -16
22.10.2015 short @1.1345 0
23.10.2015 short @1.1160 0
26.10.2015 long @1.1028 25
27.10.2015 short @1.1036 -30
28.10.2015 short @1.1039 -30
29.10.2015 short @1.0964 -1
30.10.2015 long @1.0973 0
-237 pips
02.11.2015 long @1.1033 -30
03.11.2015 short @1.1015 0
04.11.2015 short @1.0968 0
05.11.2015 short @1.0883 13
06.11.2015 short @1.0863 60
09.11.2015 long @1.0737 30
10.11.2015 short @1.0751 0
11.11.2015 long @1.0733 4
12.11.2015 short @1.0740 -30
13.11.2015 short @1.0770 -30
16.11.2015 short @1.0700 0
17.11.2015 short @1.0699 0
18.11.2015 short @1.0647 10
19.11.2015 long @1.0667 0
20.11.2015 short @1.0711 0
23.11.2015 short @1.0631 29
24.11.2015 short @1.0621 0
25.11.2015 long @1.0653 -30
26.11.2015 short @1.0618 11
27.11.2015 short @1.0602 7
30.11.2015 short @1.0578 14
+ 58 pips
01.12.2015 short @1.0566 0
02.12.2015 short @1.0600 27
03.12.2015 short @1.0590 -30
04.12.2015 long @1.0815 0
07.12.2015 short @1.0873 0
08.12.2015 long @1.0845 31
09.12.2015 long @1.0883 0
10.12.2015 long @1.0987 0
11.12.2015 long @1.0973 -30
14.12.2015 long @1.0986 60
15.12.2015 long @1.1003 -30
16.12.2015 short @1.0959 0
17.12.2015 short @1.0907 0
18.12.2015 short @1.0837 -9
21.12.2015 short @1.0859 -30
22.12.2015 long @1.0908 0
23.12.2015 short @1.0937 0
24.12.2015 long @1.0920 0
25.12.2015 long @market 0
29.12.2015 long @1.0983 -30
30.12.2015 short @1.0931 19
31.12.2015 short @1.0919 60
+ 38 pips
01.01.2016 short @1.0875 0
04.01.2016 long @1.0863 -30
05.01.2016 short @1.0842 0
06.01.2016 short @1.0759 -1
07.01.2016 short @1.0755 0
08.01.2016 long @1.0887 -30
11.01.2016 short @1.0939 0
12.01.2016 short @1.0876 41
13.01.2016 short @1.0847 -30
14.01.2016 short @1.0852 -9
15.01.2016 short @1.0870 0
18.01.2016 short @1.0911 0
19.01.2016 short @1.0887 -17
20.01.2016 long @1.0911 -5
21.01.2016 short @1.0900 60
22.01.2016 short @1.0845 34
25.01.2016 long @1.0803 0
26.01.2016 long @1.0841 5
27.01.2016 long @1.0860 0
28.01.2016 short @1.0882 0
29.01.2016 short @1.0917 60
+ 78 pips
01.02.2016 long @1.0831 0
02.02.2016 long @1.0886 0
03.02.2016 short @1.0909 -30
04.02.2016 long @1.1056 0
05.02.2016 long @1.1177 -30
08.02.2016 long @1.1153 -30
09.02.2016 short @1.1156 0
10.02.2016 long @1.1271 -30
11.02.2016 long @1.1259 0
12.02.2016 short @1.1314 0
15.02.2016 short @1.1219 0
16.02.2016 short @1.1174 34
17.02.2016 long @1.1161 -30
18.02.2016 short @1.1127 36
19.02.2016 long @1.1118 -30
22.02.2016 short @1.1113 0
23.02.2016 short @1.1043 0
24.02.2016 short @1.1014 -30
25.02.2016 long @1.1014 11
26.02.2016 long @1.1028 -96
29.02.2016 long @1.0930 0
-225 pips
01.03.2016 short @1.0896 0
02.03.2016 short @1.0858 14
03.03.2016 long @1.0867 60
04.03.2016 long @1.0932 60
07.03.2016 short @1.0985 -24
08.03.2016 long @1.1001 0
09.03.2016 short @1.1010 -10
10.03.2016 short @1.0979 60
11.03.2016 long @1.1080 60
14.03.2016 short @1.1160 0
15.03.2016 long @1.1123 -30
16.03.2016 short @1.1094 14
17.03.2016 long @1.1180 0
18.03.2016 short @1.1280 8
21.03.2016 short @1.1266 22
22.03.2016 short @1.1243 0
23.03.2016 short @1.1216 0
24.03.2016 short @1.1178 8
25.03.2016 short @1.1158 0
28.03.2016 long @1.1168 41
29.03.2016 short @1.1183 -30
30.03.2016 long @1.1262 0
31.03.2016 long @1.1336 60
+ 313 pips
01.04.2016 long @1.1375 60
04.04.2016 short @1.1385 1
05.04.2016 short @1.1378 -7
06.04.2016 short @1.1366 -30
07.04.2016 long @1.1395 -30
08.04.2016 short @1.1380 -30
11.04.2016 long @1.1413 -3
12.04.2016 long @1.1418 -30
13.04.2016 short @1.1390 0
14.04.2016 short @1.1304 0
15.04.2016 short @1.1258 -30
18.04.2016 long @1.1303 21
19.04.2016 long @1.1312 0
20.04.2016 long @1.1357 -30
21.04.2016 short @1.1319 -30
22.04.2016 short @1.1312 0
25.04.2016 long @1.1237 0
26.04.2016 long @1.1264 60
27.04.2016 long @1.1305 16
28.04.2016 long @1.1366 0
29.04.2016 long @1.1348 0
-62 pips
02.05.2016 long @1.1468 60
03.05.2016 long @1.1511 -2
04.05.2016 short @1.1529 60
05.05.2016 short @1.1488 0
06.05.2016 short @1.1420 -30
09.05.2016 short @1.1383 -30
10.05.2016 short @1.1385 0
11.05.2016 long @1.1389 57
12.05.2016 long @1.1423 0
13.05.2016 short @1.1383 0
16.05.2016 long @1.1321 8
17.05.2016 short @1.1312 -30
18.05.2016 short @1.1314 0
19.05.2016 short @1.1242 0
20.05.2016 long @1.1212 -5
23.05.2016 long @1.1227 0
24.05.2016 short @1.1207 0
25.05.2016 short @1.1157 2
26.05.2016 long @1.1159 23
27.05.2016 long @1.1195 0
30.05.2016 long @1.1119 17
31.05.2016 short @1.1124 -30
+ 100 pips
01.06.2016 short @1.1135 -30
02.06.2016 long @1.1173 -17
03.06.2016 short @1.1164 -164
06.06.2016 short @1.1347 -7
07.06.2016 long @1.1368 -17
08.06.2016 long @1.1366 35
09.06.2016 long @1.1398 0
10.06.2016 short @1.1337 0
13.06.2016 short @1.1234 0
14.06.2016 short @1.1267 0
15.06.2016 short @1.1225 -13
16.06.2016 long @1.1258 -101
17.06.2016 long @1.1235 0
20.06.2016 long @1.1346 -30
21.06.2016 long @1.1343 -30
22.06.2016 short @1.1272 -30
23.06.2016 long @1.1311 0
24.06.2016 short @1.1247 0
27.06.2016 short @1.1034 60
28.06.2016 short @1.1015 0
29.06.2016 long @1.1075 37
30.06.2016 long @1.1108 -30
-337 pips
01.07.2016 short @1.1087 0
04.07.2016 long @1.1138 5
05.07.2016 long @1.1142 -30
06.07.2016 short @1.1094 0
07.07.2016 short @1.1071 -30
08.07.2016 short @1.1067 60
11.07.2016 short @1.1039 -30
12.07.2016 long @1.1057 0
13.07.2016 short @1.1072 -30
14.07.2016 long @1.1094 0
15.07.2016 long @1.1128 -30
18.07.2016 short @1.1047 -30
19.07.2016 short @1.1056 42
20.07.2016 short @1.1023 18
21.07.2016 short @1.1002 -13
22.07.2016 short @1.1016 49
25.07.2016 short @1.0961 -30
26.07.2016 long @1.0988 -6
27.07.2016 short @1.0991 4
28.07.2016 long @1.1042 0
29.07.2016 long @1.1096 60
+ 9 pips
01.08.2016 long @1.1180 0
02.08.2016 long @1.1176 0
03.08.2016 long @1.1213 -30
04.08.2016 short @1.1163 0
05.08.2016 long @1.1143 -30
08.08.2016 short @1.1079 2
09.08.2016 short @1.1062 0
10.08.2016 long @1.1112 0
11.08.2016 long @1.1173 -5
12.08.2016 long @1.1162 9
15.08.2016 long @1.1178 20
16.08.2016 long @1.1213 0
17.08.2016 long @1.1267 -3
18.08.2016 long @1.1293 0
19.08.2016 long @1.1344 0
22.08.2016 short @1.1296 -30
23.08.2016 long @1.1315 -6
24.08.2016 short @1.1311 0
25.08.2016 long @1.1281 -6
26.08.2016 long @1.1289 -30
29.08.2016 short @1.1187 5
30.08.2016 short @1.1157 7
31.08.2016 short @1.1150 2
-95 pips
01.09.2016 short @1.1123 0
02.09.2016 long @1.1185 60
05.09.2016 long @1.1165 -14
06.09.2016 long @1.1166 60
07.09.2016 long @1.1226 0
08.09.2016 long @1.1255 3
09.09.2016 short @1.1269 60
12.09.2016 long @1.1245 -30
13.09.2016 long @1.1248 -6
14.09.2016 long @1.1235 35
15.09.2016 long @1.1253 -8
16.09.2016 long @1.1257 0
19.09.2016 long @1.1165 13
20.09.2016 long @1.1183 -11
21.09.2016 long @1.1180 0
22.09.2016 long @1.1178 0
23.09.2016 long @1.1225 -3
26.09.2016 long @1.1243 24
27.09.2016 long @1.1258 -30
28.09.2016 short @1.1214 14
29.09.2016 long @1.1222 22
30.09.2016 short @1.1214 -30
+ 159 pips
03.10.2016 long @1.1243 0
04.10.2016 short @1.1211 -4
05.10.2016 long @1.1203 -7
06.10.2016 short @1.1202 43
07.10.2016 short @1.1151 -30
10.10.2016 long @1.1201 0
11.10.2016 short @1.1149 0
12.10.2016 short @1.1075 0
13.10.2016 short @1.1018 -21
14.10.2016 short @1.1023 38
17.10.2016 long @1.0976 0
18.10.2016 long @1.1037 0
19.10.2016 long @1.0998 -30
20.10.2016 long @1.0986 -30
21.10.2016 short @1.0953 0
24.10.2016 long @1.0889 -2
25.10.2016 short @1.0869 -20
26.10.2016 long @1.0889 0
27.10.2016 short @1.0902 -2
28.10.2016 long @1.0915 19
31.10.2016 long @1.0990 0
-46 pips
01.11.2016 long @1.0999 60
02.11.2016 long @1.1036 0
03.11.2016 long @1.1097 -30
04.11.2016 long @1.1103 17
07.11.2016 short @1.1086 0
08.11.2016 long @1.1070 0
09.11.2016 long @1.1038 -30
10.11.2016 short @1.1034 0
11.11.2016 short @1.0894 60
14.11.2016 short @1.0819 0
15.11.2016 short @1.0753 28
16.11.2016 short @1.0744 0
17.11.2016 long @1.0719 -30
18.11.2016 short @1.0654 0
21.11.2016 long @1.0592 0
22.11.2016 long @1.0631 -30
23.11.2016 long @1.0633 -30
24.11.2016 short @1.0563 4
25.11.2016 long @1.0562 0
28.11.2016 long @1.0624 -30
29.11.2016 long @1.0631 -7
30.11.2016 long @1.0630 -30
-48 pips
01.12.2016 long @1.0611 24
02.12.2016 long @1.0647 19
05.12.2016 long @1.0567 0
06.12.2016 long @1.0704 0
07.12.2016 short @1.0726 -30
08.12.2016 long @1.0754 -30
09.12.2016 short @1.0690 0
12.12.2016 long @1.0552 0
13.12.2016 long @1.0614 20
14.12.2016 long @1.0641 14
15.12.2016 short @1.0552 0
16.12.2016 short @1.0428 -30
19.12.2016 long @1.0458 -30
20.12.2016 short @1.0418 0
21.12.2016 long @1.0395 0
22.12.2016 long @1.0428 0
23.12.2016 short @1.0446 -2
26.12.2016 long @1.0462 -12
27.12.2016 long @1.0463 -6
28.12.2016 long @1.0460 0
29.12.2016 long @1.0430 0
30.12.2016 long @1.0557 -30
-93 pips
02.01.2017 short @1.0518 0
03.01.2017 short @1.0470 0
04.01.2017 short @1.0408 0
05.01.2017 long @1.0470 0
06.01.2017 long @1.0576 -30
09.01.2017 long @1.0539 34
10.01.2017 long @1.0570 5
11.01.2017 short @1.0568 0
12.01.2017 long @1.0565 0
13.01.2017 long @1.0632 -30
16.01.2017 short @1.0620 0
17.01.2017 long @1.0613 0
18.01.2017 long @1.0680 1
19.01.2017 short @1.0646 17
20.01.2017 long @1.0650 27
23.01.2017 long @1.0720 18
24.01.2017 long @1.0754 -5
25.01.2017 long @1.0750 -30
26.01.2017 long @1.0752 0
27.01.2017 short @1.0694 -30
30.01.2017 short @1.0705 0
31.01.2017 long @1.0697 60
+ 37 pips
01.02.2017 long @1.0774 -30
02.02.2017 long @1.0776 0
03.02.2017 long @1.0790 3
06.02.2017 long @1.0791 0
07.02.2017 short @1.0738 0
08.02.2017 short @1.0683 0
09.02.2017 long @1.0678 0
14.02.2017 short @1.0610 0
15.02.2017 long @1.0605 0
17.02.2017 long @1.0679 0
22.02.2017 short @1.0557 0
23.02.2017 long @1.0554 0
24.02.2017 long @1.0568 0
27.02.2017 long @1.0568 0
28.02.2017 long @1.0584 0
-27 pips
01.03.2017 long @1.0591 0
02.03.2017 long @1.0574 0
07.03.2017 long @1.0612 0
08.03.2017 long @1.0582 0
09.03.2017 long @1.0572 0
10.03.2017 long @1.0580 0
14.03.2017 long @1.0658 0
15.03.2017 long @1.0655 0
16.03.2017 long @1.0694 0
21.03.2017 long @0.3579 0
22.03.2017 long @market 0
Urlaub
+/- 0 pips
21.04.2017 long @1.0725 -21
24.04.2017 long @market 0
25.04.2017 long @1.0867 29
26.04.2017 long @1.0925 -30
27.04.2017 long @1.0913 -57
28.04.2017 long @1.0888 0
-79 pips
01.05.2017 long @1.0905 1
02.05.2017 long @1.0917 -6
03.05.2017 long @1.0926 0
04.05.2017 long @1.0913 21
05.05.2017 long @1.0958 21
08.05.2017 long @1.0993 0
09.05.2017 short @1.0938 0
10.05.2017 long @1.0905 0
11.05.2017 long @1.0881 -30
12.05.2017 long @1.0876 41
15.05.2017 long @1.0916 0
16.05.2017 long @1.1027 43
17.05.2017 long @1.1079 0
18.05.2017 long @1.1141 -30
19.05.2017 long @1.1128 0
22.05.2017 long @1.1177 0
23.05.2017 long @1.1231 -4
24.05.2017 short @1.1196 8
25.05.2017 long @1.1225 -12
26.05.2017 long @1.1219 -53
29.05.2017 long @1.1193 0
30.05.2017 long @1.1152 35
31.05.2017 long @1.1168 0
+ 35 pips
01.06.2017 long @1.1228 -3
02.06.2017 long @1.1254 0
05.06.2017 long @1.1261 0
06.06.2017 long @1.1270 -2
07.06.2017 long @1.1271 0
08.06.2017 long @1.1255 -34
09.06.2017 long @1.1225 0
12.06.2017 long @1.1207 0
13.06.2017 long @1.1209 0
14.06.2017 long @1.1216 60
15.06.2017 long @1.1245 0
16.06.2017 long @1.1176 -3
19.06.2017 long @1.1185 0
20.06.2017 long @1.1185 0
21.06.2017 short @1.1169 0
22.06.2017 long @1.1185 0
23.06.2017 long @1.1185 0
26.06.2017 long @1.1185 0
27.06.2017 long @1.1185 0
28.06.2017 long @1.1226 0
29.06.2017 long @1.1226 0
30.06.2017 long @1.1226 0
+ 18 pips
03.07.2017 long @market 0
04.07.2017 long @1.1226 0
05.07.2017 long @1.1226 0
06.07.2017 long @market 0
07.07.2017 long @market 0
10.07.2017 long @1.1322 0
11.07.2017 long @1.1402 6
12.07.2017 long @1.1458 -4
13.07.2017 long @1.1451 -30
14.07.2017 long @1.1461 -8
17.07.2017 long @1.1455 10
18.07.2017 long @1.1508 0
19.07.2017 long @1.1551 0
20.07.2017 long @1.1543 23
21.07.2017 long @1.1595 0
24.07.2017 long @1.1670 0
25.07.2017 long @1.1660 40
26.07.2017 long @1.1668 0
27.07.2017 long @1.1716 -17
28.07.2017 long @1.1706 22
31.07.2017 long @1.1736 14
+ 56 pips
01.08.2017 long @1.1806 13
02.08.2017 long @1.1823 8
03.08.2017 long @1.1865 -8
04.08.2017 long @1.1876 -30
07.08.2017 long @1.1811 -20
08.08.2017 long @1.1812 -4
09.08.2017 long @1.1766 0
10.08.2017 long @1.1739 -30
11.08.2017 long @1.1760 35
14.08.2017 long @1.1809 0
15.08.2017 short @1.1783 0
16.08.2017 long @1.1742 -30
17.08.2017 long @1.1758 -30
18.08.2017 long @1.1736 6
21.08.2017 long @1.1755 25
22.08.2017 long @1.1795 -30
23.08.2017 long @1.1778 16
24.08.2017 long @1.1798 5
25.08.2017 long @1.1806 -3
28.08.2017 long @1.1897 0
29.08.2017 long @1.2007 0
30.08.2017 long @1.2005 0
31.08.2017 long @1.1912 0
-77 pips
01.09.2017 long @1.1887 -16
04.09.2017 long @1.1964 0
05.09.2017 long @1.1932 0
06.09.2017 long @1.1958 0
07.09.2017 long @1.1954 60
08.09.2017 long @1.2035 0
11.09.2017 long @1.2043 0
12.09.2017 long @1.1985 0
13.09.2017 long @1.1972 -24
14.09.2017 long @1.1920 0
15.09.2017 long @1.1953 25
18.09.2017 long @1.1954 -30
19.09.2017 long @1.2017 0
20.09.2017 long @1.2004 -7
21.09.2017 long @1.1930 0
22.09.2017 long @1.2005 0
25.09.2017 long @1.1957 0
26.09.2017 long @1.1910 0
27.09.2017 long @1.1806 0
28.09.2017 long @1.1771 23
29.09.2017 long @1.1819 -17
+ 14 pips
02.10.2017 long @1.1794 0
03.10.2017 long @1.1732 25
04.10.2017 long @1.1761 5
05.10.2017 long @1.1786 0
06.10.2017 long @1.1728 0
09.10.2017 long @1.1725 8
10.10.2017 long @1.1765 37
11.10.2017 long @1.1809 44
12.10.2017 long @1.1861 -19
13.10.2017 long @1.1858 6
16.10.2017 long @1.1831 0
17.10.2017 long @1.1792 0
18.10.2017 long @1.1767 -30
19.10.2017 long @1.1836 9
20.10.2017 long @1.1823 0
23.10.2017 long @1.1789 0
24.10.2017 long @1.1762 -4
25.10.2017 long @1.1775 20
26.10.2017 long @1.1815 -30
27.10.2017 long @1.1707 0
30.10.2017 long @1.1620 13
31.10.2017 long @1.1643 14
+ 98 pips
01.11.2017 long @1.1665 0
02.11.2017 long @1.1650 23
03.11.2017 long @1.1667 -50
06.11.2017 long @1.1637 0
07.11.2017 long @1.1608 0
08.11.2017 long @1.1593 4
09.11.2017 long @1.1608 16
10.11.2017 long @1.1639 30
13.11.2017 long @1.1657 9
14.11.2017 long @1.1668 0
15.11.2017 long @1.1849 -30
16.11.2017 long @1.1816 0
17.11.2017 long @1.1806 0
20.11.2017 long @1.1801 -30
21.11.2017 long @1.1768 0
22.11.2017 long @1.1749 41
23.11.2017 long @1.1874 0
24.11.2017 long @1.1852 60
27.11.2017 long @1.1972 0
28.11.2017 long @1.1956 0
29.11.2017 long @1.1876 -30
30.11.2017 long @1.1905 19
+ 62 pips
01.12.2017 long @1.1976 0
04.12.2017 long @1.1893 0
05.12.2017 long @1.1866 -30
06.12.2017 long @1.1846 0
07.12.2017 long @1.1833 0
08.12.2017 long @1.1783 0
11.12.2017 long @1.1807 -5
12.12.2017 long @1.1813 0
13.12.2017 long @1.1801 0
14.12.2017 long @1.1876 0
15.12.2017 long @1.1808 -30
18.12.2017 long @1.1813 9
19.12.2017 long @1.1840 0
20.12.2017 long @1.1832 0
21.12.2017 long @1.1907 0
22.12.2017 long @1.1864 0
25.12.2017 long @market 0
26.12.2017 long @1.1870 -2
27.12.2017 long @1.1903 5
28.12.2017 long @1.1919 0
29.12.2017 long @1.1976 24
-29 pips
01.01.2018 long @market 0
02.01.2018 long @1.2012 0
03.01.2018 long @1.2061 0
04.01.2018 long @1.2036 45
05.01.2018 long @1.2066 0
08.01.2018 long @1.2045 0
09.01.2018 long @1.1982 0
10.01.2018 long @1.1946 60
11.01.2018 long @1.1970 60
12.01.2018 long @1.2022 0
15.01.2018 long @1.2171 0
16.01.2018 long @1.2264 -30
17.01.2018 long @1.2254 0
18.01.2018 long @1.2229 10
19.01.2018 long @1.2247 -18
22.01.2018 long @1.2282 0
23.01.2018 long @1.2256 42
24.01.2018 long @1.2361 26
25.01.2018 long @1.2407 60
26.01.2018 long @1.2457 -30
29.01.2018 long @1.2437 0
30.01.2018 long @1.2380 60
31.01.2018 long @1.2492 0
+ 285 pips
01.02.2018 long @1.2460 2
02.02.2018 long @1.2474 0
05.02.2018 long @1.2467 -30
06.02.2018 long @1.2462 0
07.02.2018 long @1.2385 0
08.02.2018 long @1.2314 0
09.02.2018 long @1.2264 -30
12.02.2018 long @1.2270 -30
13.02.2018 long @1.2356 3
14.02.2018 long @1.2416 0
15.02.2018 long @1.2414 0
16.02.2018 long @1.2584 0
19.02.2018 long @1.2518 0
20.02.2018 long @1.2399 0
21.02.2018 long @1.2353 0
22.02.2018 long @1.2304 0
23.02.2018 long @1.2313 -18
26.02.2018 long @1.2324 -30
27.02.2018 long @1.2330 -30
28.02.2018 long @1.2274 0
-163 pips
01.03.2018 long @1.2243 0
02.03.2018 long @1.2322 -9
05.03.2018 long @1.2346 0
06.03.2018 long @1.2382 17
07.03.2018 long @1.2471 0
08.03.2018 long @1.2418 -30
09.03.2018 long @1.2362 0
12.03.2018 long @1.2351 0
13.03.2018 long @1.2329 67
14.03.2018 long @1.2443 0
15.03.2018 long @1.2405 0
16.03.2018 long @1.2338 0
19.03.2018 long @1.2321 10
20.03.2018 long @1.2385 0
21.03.2018 long @1.2344 0
22.03.2018 long @1.2405 0
23.03.2018 long @1.2391 0
26.03.2018 long @1.2364 0
27.03.2018 long @1.2492 0
28.03.2018 long @1.2473 0
29.03.2018 long @1.2355 0
30.03.2018 long @1.2317 0
+ 55 pips
02.04.2018 long @1.2325 -6
03.04.2018 long @1.2348 0
04.04.2018 long @1.2296 -2
05.04.2018 long @1.2290 0
06.04.2018 long @1.2255 16
09.04.2018 long @1.2271 49
10.04.2018 long @1.2348 20
11.04.2018 long @1.2400 0
12.04.2018 long @1.2395 0
13.04.2018 long @1.2376 0
16.04.2018 long @1.2355 30
17.04.2018 long @1.2420 0
18.04.2018 long @1.2384 4
19.04.2018 long @1.2408 0
20.04.2018 long @1.2393 0
23.04.2018 long @1.2332 0
24.04.2018 long @1.2284 0
25.04.2018 long @1.2221 0
26.04.2018 long @1.2193 -11
27.04.2018 long @1.2146 0
30.04.2018 long @1.2119 -30
+ 70 pips
01.05.2018 long @1.2097 0
02.05.2018 long @1.2062 0
03.05.2018 long @1.1993 -17
04.05.2018 long @1.1989 0
07.05.2018 long @1.1958 0
08.05.2018 long @1.1929 0
09.05.2018 long @1.1882 -3
10.05.2018 long @1.1902 16
11.05.2018 long @1.1909 0
14.05.2018 long @1.1993 3
15.05.2018 long @1.1951 0
16.05.2018 long @1.1873 0
17.05.2018 long @1.1822 -30
18.05.2018 long @1.1815 -30
21.05.2018 long @1.1779 0
22.05.2018 long @1.1773 0
23.05.2018 long @1.1789 0
24.05.2018 long @1.1722 3
25.05.2018 long @1.1725 -30
28.05.2018 long @1.1765 0
29.05.2018 long @1.1662 0
30.05.2018 long @1.1628 -7
31.05.2018 long @1.1650 0
-95 pips
01.06.2018 long @1.1687 -30
04.06.2018 long @1.1688 26
05.06.2018 long @1.1739 0
06.06.2018 long @1.1760 33
07.06.2018 long @1.1842 0
08.06.2018 long @1.1821 0
11.06.2018 long @1.1834 0
12.06.2018 long @1.1822 0
13.06.2018 long @1.1773 -1
14.06.2018 long @1.1787 0
15.06.2018 long @1.1659 0
18.06.2018 long @1.1595 -30
19.06.2018 long @1.1617 0
20.06.2018 long @1.1585 -30
21.06.2018 long @1.1578 0
22.06.2018 long @1.1682 0
25.06.2018 long @1.1650 33
26.06.2018 long @1.1696 -30
27.06.2018 long @1.1706 0
28.06.2018 long @1.1597 -30
29.06.2018 long @1.1626 13
-46 pips
02.07.2018 long @1.1691 0
03.07.2018 long @1.1672 0
04.07.2018 long @1.1669 0
05.07.2018 long @1.1713 0
06.07.2018 long @1.1727 30
09.07.2018 long @1.1804 0
10.07.2018 long @1.1783 0
11.07.2018 long @1.1768 0
12.07.2018 long @1.1744 0
13.07.2018 long @1.1676 0
16.07.2018 long @1.1738 0
17.07.2018 long @1.1739 -30
18.07.2018 long @1.1679 0
19.07.2018 long @1.1644 0
20.07.2018 long @1.1646 60
23.07.2018 long @1.1712 -10
24.07.2018 long @1.1731 0
25.07.2018 long @1.1723 0
26.07.2018 long @1.1722 -37
27.07.2018 long @1.1721 0
30.07.2018 long @1.1659 48
31.07.2018 long @1.1746 -30
+ 31 pips
01.08.2018 long @1.1732 0
02.08.2018 long @1.1672 0
03.08.2018 long @1.1617 0
06.08.2018 long @1.1581 0
07.08.2018 long @1.1558 0
08.08.2018 long @1.1654 0
09.08.2018 long @1.1610 0
10.08.2018 long @1.1576 0
13.08.2018 long @1.1433 0
14.08.2018 long @1.1449 0
15.08.2018 long @1.1407 0
16.08.2018 long @1.1432 0
17.08.2018 long @1.1416 -30
20.08.2018 long @1.1422 7
21.08.2018 long @1.1588 0
22.08.2018 long @1.1628 0
23.08.2018 long @1.1611 0
24.08.2018 long @1.1604 0
27.08.2018 long @1.1614 41
28.08.2018 long @1.1720 0
29.08.2018 long @1.1722 0
30.08.2018 long @1.1725 0
31.08.2018 long @1.1729 0
+ 18 pips
03.09.2018 long @1.1637 0
04.09.2018 long @1.1617 0
05.09.2018 long @1.1587 -9
06.09.2018 long @1.1627 0
07.09.2018 long @1.1627 0
10.09.2018 long @1.1584 0
11.09.2018 long @1.1627 0
12.09.2018 long @1.1584 0
13.09.2018 long @1.1584 0
14.09.2018 long @1.1627 0
17.09.2018 long @1.1627 0
18.09.2018 long @1.1627 0
19.09.2018 long @1.1627 0
20.09.2018 long @1.1627 0
21.09.2018 long @1.1627 0
24.09.2018 long @1.1627 0
25.09.2018 long @1.1627 0
26.09.2018 long @market 0
27.09.2018 long @1.1627 0
28.09.2018 long @market 0
-9 pips
01.10.2018 long @1.1584 0
02.10.2018 long @1.1584 0
03.10.2018 long @1.1584 0
04.10.2018 long @1.1584 0
05.10.2018 long @1.1584 0
08.10.2018 long @market 0
09.10.2018 long @1.1584 0
10.10.2018 long @1.1584 0
11.10.2018 long @market 0
12.10.2018 long @market 0
15.10.2018 long @1.1584 0
16.10.2018 long @market 0
17.10.2018 long @1.1584 0
18.10.2018 long @market 0
19.10.2018 long @market 0
22.10.2018 long @1.1584 0
23.10.2018 long @market 0
24.10.2018 long @market 0
25.10.2018 long @market 0
26.10.2018 long @market 0
29.10.2018 long @market 0
30.10.2018 long @market 0
31.10.2018 long @market 0
+/- 0 pips
01.11.2018 long @market 0
02.11.2018 long @market 0
05.11.2018 long @market 0
06.11.2018 long @market 0
07.11.2018 long @market 0
08.11.2018 long @market 0
09.11.2018 long @market 0
12.11.2018 long @market 0
13.11.2018 long @market 0
14.11.2018 long @market 0
15.11.2018 long @market 0
16.11.2018 long @market 0
19.11.2018 long @market 0
20.11.2018 long @market 0
21.11.2018 long @market 0
22.11.2018 long @market 0
23.11.2018 long @market 0
26.11.2018 long @market 0
27.11.2018 long @market 0
28.11.2018 long @market 0
29.11.2018 long @market 0
30.11.2018 long @market 0
+/- 0 pips
03.12.2018 long @market 0
04.12.2018 long @market 0
05.12.2018 long @market 0
06.12.2018 long @market 0
07.12.2018 long @market 0
10.12.2018 long @market 0
11.12.2018 long @market 0
12.12.2018 long @market 0
13.12.2018 long @market 0
14.12.2018 long @market 0
17.12.2018 long @market 0
18.12.2018 long @market 0
19.12.2018 long @market 0
20.12.2018 long @market 0
21.12.2018 long @market 0
24.12.2018 long @market 0
25.12.2018 long @market 0
26.12.2018 long @market 0
27.12.2018 long @market 0
28.12.2018 long @market 0
31.12.2018 long @market 0
+/- 0 pips
01.01.2019 long @market 0
02.01.2019 long @market 0
03.01.2019 long @market 0
04.01.2019 long @market 0
07.01.2019 long @market 0
08.01.2019 long @market 0
09.01.2019 long @market 0
10.01.2019 long @market 0
11.01.2019 long @market 0
14.01.2019 long @market 0
15.01.2019 long @market 0
16.01.2019 long @market 0
17.01.2019 long @market 0
18.01.2019 long @market 0
21.01.2019 long @market 0
22.01.2019 long @market 0
23.01.2019 long @market 0
24.01.2019 long @market 0
25.01.2019 long @market 0
28.01.2019 long @market 0
29.01.2019 long @market 0
30.01.2019 long @market 0
31.01.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.02.2019 long @market 0
04.02.2019 long @market 0
05.02.2019 long @market 0
06.02.2019 long @market 0
07.02.2019 long @market 0
08.02.2019 long @market 0
11.02.2019 long @market 0
12.02.2019 long @market 0
13.02.2019 long @market 0
14.02.2019 long @market 0
15.02.2019 long @market 0
18.02.2019 long @market 0
19.02.2019 long @market 0
20.02.2019 long @market 0
21.02.2019 long @market 0
22.02.2019 long @market 0
25.02.2019 long @market 0
26.02.2019 long @market 0
27.02.2019 long @market 0
28.02.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.03.2019 long @market 0
04.03.2019 long @market 0
05.03.2019 long @market 0
06.03.2019 long @market 0
07.03.2019 long @market 0
08.03.2019 long @market 0
11.03.2019 long @market 0
12.03.2019 long @market 0
13.03.2019 long @market 0
14.03.2019 long @market 0
15.03.2019 long @market 0
18.03.2019 long @market 0
19.03.2019 long @market 0
20.03.2019 long @market 0
21.03.2019 long @market 0
22.03.2019 long @market 0
25.03.2019 long @market 0
26.03.2019 long @market 0
27.03.2019 long @market 0
28.03.2019 long @market 0
29.03.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.04.2019 long @market 0
02.04.2019 long @market 0
03.04.2019 long @market 0
04.04.2019 long @market 0
05.04.2019 long @market 0
08.04.2019 long @market 0
09.04.2019 long @market 0
10.04.2019 long @market 0
11.04.2019 long @market 0
12.04.2019 long @market 0
15.04.2019 long @market 0
16.04.2019 long @market 0
17.04.2019 long @market 0
18.04.2019 long @market 0
19.04.2019 long @market 0
22.04.2019 long @market 0
23.04.2019 long @market 0
24.04.2019 long @market 0
25.04.2019 long @market 0
26.04.2019 long @market 0
29.04.2019 long @market 0
30.04.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.05.2019 long @market 0
02.05.2019 long @market 0
03.05.2019 long @market 0
06.05.2019 long @market 0
07.05.2019 long @market 0
08.05.2019 long @market 0
09.05.2019 long @market 0
10.05.2019 long @market 0
13.05.2019 long @market 0
14.05.2019 long @market 0
15.05.2019 long @market 0
16.05.2019 long @market 0
17.05.2019 long @market 0
20.05.2019 long @market 0
21.05.2019 long @market 0
22.05.2019 long @market 0
23.05.2019 long @market 0
24.05.2019 long @market 0
27.05.2019 long @market 0
28.05.2019 long @market 0
29.05.2019 long @market 0
30.05.2019 long @market 0
31.05.2019 long @market 0
+/- 0 pips
03.06.2019 long @market 0
04.06.2019 long @market 0
05.06.2019 long @market 0
06.06.2019 long @market 0
07.06.2019 long @market 0
10.06.2019 long @market 0
11.06.2019 long @market 0
12.06.2019 long @market 0
13.06.2019 long @market 0
14.06.2019 long @market 0
17.06.2019 long @market 0
18.06.2019 long @market 0
19.06.2019 long @market 0
20.06.2019 long @market 0
21.06.2019 long @market 0
24.06.2019 long @market 0
25.06.2019 long @market 0
26.06.2019 long @market 0
27.06.2019 long @market 0
28.06.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.07.2019 long @market 0
02.07.2019 long @market 0
03.07.2019 long @market 0
04.07.2019 long @market 0
05.07.2019 long @market 0
08.07.2019 long @market 0
09.07.2019 long @market 0
10.07.2019 long @market 0
11.07.2019 long @market 0
12.07.2019 long @market 0
15.07.2019 long @market 0
16.07.2019 long @market 0
17.07.2019 long @market 0
18.07.2019 long @market 0
19.07.2019 long @market 0
22.07.2019 long @market 0
23.07.2019 long @market 0
24.07.2019 long @market 0
25.07.2019 long @market 0
26.07.2019 long @market 0
29.07.2019 long @market 0
30.07.2019 long @market 0
31.07.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.08.2019 long @market 0
02.08.2019 long @market 0
05.08.2019 long @market 0
06.08.2019 long @market 0
07.08.2019 long @market 0
08.08.2019 long @market 0
09.08.2019 long @market 0
12.08.2019 long @market 0
13.08.2019 long @market 0
14.08.2019 long @market 0
15.08.2019 long @market 0
16.08.2019 long @market 0
19.08.2019 long @market 0
20.08.2019 long @market 0
21.08.2019 long @market 0
22.08.2019 long @market 0
23.08.2019 long @market 0
26.08.2019 long @market 0
27.08.2019 long @market 0
28.08.2019 long @market 0
29.08.2019 long @market 0
30.08.2019 long @market 0
+/- 0 pips
02.09.2019 long @market 0
03.09.2019 long @market 0
04.09.2019 long @market 0
05.09.2019 long @market 0
06.09.2019 long @market 0
09.09.2019 long @market 0
10.09.2019 long @market 0
11.09.2019 long @market 0
12.09.2019 long @market 0
13.09.2019 long @market 0
16.09.2019 long @market 0
17.09.2019 long @market 0
18.09.2019 long @market 0
19.09.2019 long @market 0
20.09.2019 long @market 0
23.09.2019 long @market 0
24.09.2019 long @market 0
25.09.2019 long @market 0
26.09.2019 long @market 0
27.09.2019 long @market 0
30.09.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.10.2019 long @market 0
02.10.2019 long @market 0
03.10.2019 long @market 0
04.10.2019 long @market 0
07.10.2019 long @market 0
08.10.2019 long @market 0
09.10.2019 long @market 0
10.10.2019 long @market 0
11.10.2019 long @market 0
14.10.2019 long @market 0
15.10.2019 long @market 0
16.10.2019 long @market 0
17.10.2019 long @market 0
18.10.2019 long @market 0
21.10.2019 long @market 0
22.10.2019 long @market 0
23.10.2019 long @market 0
24.10.2019 long @market 0
25.10.2019 long @market 0
28.10.2019 long @market 0
29.10.2019 long @market 0
30.10.2019 long @market 0
31.10.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.11.2019 long @market 0
04.11.2019 long @market 0
05.11.2019 long @market 0
06.11.2019 long @market 0
07.11.2019 long @market 0
08.11.2019 long @market 0
11.11.2019 long @market 0
12.11.2019 long @market 0
13.11.2019 long @market 0
14.11.2019 long @market 0
15.11.2019 long @market 0
18.11.2019 long @market 0
19.11.2019 long @market 0
20.11.2019 long @market 0
21.11.2019 long @market 0
22.11.2019 long @market 0
25.11.2019 long @market 0
26.11.2019 long @market 0
27.11.2019 long @market 0
28.11.2019 long @market 0
29.11.2019 long @market 0
+/- 0 pips
02.12.2019 long @market 0
03.12.2019 long @market 0
04.12.2019 long @market 0
05.12.2019 long @market 0
06.12.2019 long @market 0
09.12.2019 long @market 0
10.12.2019 long @market 0
11.12.2019 long @market 0
12.12.2019 long @market 0
13.12.2019 long @market 0
16.12.2019 long @market 0
17.12.2019 long @market 0
18.12.2019 long @market 0
19.12.2019 long @market 0
20.12.2019 long @market 0
23.12.2019 long @market 0
24.12.2019 long @market 0
25.12.2019 long @market 0
26.12.2019 long @market 0
27.12.2019 long @market 0
30.12.2019 long @market 0
31.12.2019 long @market 0
+/- 0 pips
01.01.2020 long @market 0
02.01.2020 long @market 0
03.01.2020 long @market 0
06.01.2020 long @market 0
07.01.2020 long @market 0
08.01.2020 long @market 0
09.01.2020 long @market 0
10.01.2020 long @market 0
13.01.2020 long @market 0
14.01.2020 long @market 0
15.01.2020 long @market 0
16.01.2020 long @market 0
17.01.2020 long @market 0
20.01.2020 long @market 0
21.01.2020 long @market 0
22.01.2020 long @market 0
23.01.2020 long @market 0
24.01.2020 long @market 0
27.01.2020 long @market 0
28.01.2020 long @market 0
29.01.2020 long @market 0
30.01.2020 long @market 0
31.01.2020 long @market 0
+/- 0 pips
03.02.2020 long @market 0
04.02.2020 long @market 0
05.02.2020 long @market 0
06.02.2020 long @market 0
07.02.2020 long @market 0
10.02.2020 long @market 0
11.02.2020 long @market 0
12.02.2020 long @market 0
13.02.2020 long @market 0
14.02.2020 long @market 0
17.02.2020 long @market 0
18.02.2020 long @market 0
19.02.2020 long @market 0
20.02.2020 long @market 0
21.02.2020 long @market 0
24.02.2020 long @market 0
25.02.2020 long @market 0
26.02.2020 long @market 0
27.02.2020 long @market 0
28.02.2020 long @market 0
+/- 0 pips
02.03.2020 long @market 0
03.03.2020 long @market 0
04.03.2020 long @market 0
05.03.2020 long @market 0
06.03.2020 long @market 0
09.03.2020 long @market 0
10.03.2020 long @market 0
11.03.2020 long @market 0
12.03.2020 long @market 0
13.03.2020 long @market 0
16.03.2020 long @market 0
17.03.2020 long @market 0
18.03.2020 long @market 0
19.03.2020 long @market 0
20.03.2020 long @market 0
23.03.2020 long @market 0
24.03.2020 long @market 0
25.03.2020 long @market 0
26.03.2020 long @market 0
27.03.2020 long @market 0
30.03.2020 long @market 0
31.03.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.04.2020 long @market 0
02.04.2020 long @market 0
03.04.2020 long @market 0
06.04.2020 long @market 0
07.04.2020 long @market 0
08.04.2020 long @market 0
09.04.2020 long @market 0
10.04.2020 long @market 0
13.04.2020 long @market 0
14.04.2020 long @market 0
15.04.2020 long @market 0
16.04.2020 long @market 0
17.04.2020 long @market 0
20.04.2020 long @market 0
21.04.2020 long @market 0
22.04.2020 long @market 0
23.04.2020 long @market 0
24.04.2020 long @market 0
27.04.2020 long @market 0
28.04.2020 long @market 0
29.04.2020 long @market 0
30.04.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.05.2020 long @market 0
04.05.2020 long @market 0
05.05.2020 long @market 0
06.05.2020 long @market 0
07.05.2020 long @market 0
08.05.2020 long @market 0
11.05.2020 long @market 0
12.05.2020 long @market 0
13.05.2020 long @market 0
14.05.2020 long @market 0
15.05.2020 long @market 0
18.05.2020 long @market 0
19.05.2020 long @market 0
20.05.2020 long @market 0
21.05.2020 long @market 0
22.05.2020 long @market 0
25.05.2020 long @market 0
26.05.2020 long @market 0
27.05.2020 long @market 0
28.05.2020 long @market 0
29.05.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.06.2020 long @market 0
02.06.2020 long @market 0
03.06.2020 long @market 0
04.06.2020 long @market 0
05.06.2020 long @market 0
08.06.2020 long @market 0
09.06.2020 long @market 0
10.06.2020 long @market 0
11.06.2020 long @market 0
12.06.2020 long @market 0
15.06.2020 long @market 0
16.06.2020 long @market 0
17.06.2020 long @market 0
18.06.2020 long @market 0
19.06.2020 long @market 0
22.06.2020 long @market 0
23.06.2020 long @market 0
24.06.2020 long @market 0
25.06.2020 long @market 0
26.06.2020 long @market 0
29.06.2020 long @market 0
30.06.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.07.2020 long @market 0
02.07.2020 long @market 0
03.07.2020 long @market 0
06.07.2020 long @market 0
07.07.2020 long @market 0
08.07.2020 long @market 0
09.07.2020 long @market 0
10.07.2020 long @market 0
13.07.2020 long @market 0
14.07.2020 long @market 0
15.07.2020 long @market 0
16.07.2020 long @market 0
17.07.2020 long @market 0
20.07.2020 long @market 0
21.07.2020 long @market 0
22.07.2020 long @market 0
23.07.2020 long @market 0
24.07.2020 long @market 0
27.07.2020 long @market 0
28.07.2020 long @market 0
29.07.2020 long @market 0
30.07.2020 long @market 0
31.07.2020 long @market 0
+/- 0 pips
03.08.2020 long @market 0
04.08.2020 long @market 0
05.08.2020 long @market 0
06.08.2020 long @market 0
07.08.2020 long @market 0
10.08.2020 long @market 0
11.08.2020 long @market 0
12.08.2020 long @market 0
13.08.2020 long @market 0
14.08.2020 long @market 0
17.08.2020 long @market 0
18.08.2020 long @market 0
19.08.2020 long @market 0
20.08.2020 long @market 0
21.08.2020 long @market 0
24.08.2020 long @market 0
25.08.2020 long @market 0
26.08.2020 long @market 0
27.08.2020 long @market 0
28.08.2020 long @market 0
31.08.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.09.2020 long @market 0
02.09.2020 long @market 0
03.09.2020 long @market 0
04.09.2020 long @market 0
07.09.2020 long @market 0
08.09.2020 long @market 0
09.09.2020 long @market 0
10.09.2020 long @market 0
11.09.2020 long @market 0
14.09.2020 long @market 0
15.09.2020 long @market 0
16.09.2020 long @market 0
17.09.2020 long @market 0
18.09.2020 long @market 0
21.09.2020 long @market 0
22.09.2020 long @market 0
23.09.2020 long @market 0
24.09.2020 long @market 0
25.09.2020 long @market 0
28.09.2020 long @market 0
29.09.2020 long @market 0
30.09.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.10.2020 long @market 0
02.10.2020 long @market 0
05.10.2020 long @market 0
06.10.2020 long @market 0
07.10.2020 long @market 0
08.10.2020 long @market 0
09.10.2020 long @market 0
12.10.2020 long @market 0
13.10.2020 long @market 0
14.10.2020 long @market 0
15.10.2020 long @market 0
16.10.2020 long @market 0
19.10.2020 long @market 0
20.10.2020 long @market 0
21.10.2020 long @market 0
22.10.2020 long @market 0
23.10.2020 long @market 0
26.10.2020 long @market 0
27.10.2020 long @market 0
28.10.2020 long @market 0
29.10.2020 long @market 0
30.10.2020 long @market 0
+/- 0 pips
02.11.2020 long @market 0
03.11.2020 long @market 0
04.11.2020 long @market 0
05.11.2020 long @market 0
06.11.2020 long @market 0
09.11.2020 long @market 0
10.11.2020 long @market 0
11.11.2020 long @market 0
12.11.2020 long @market 0
13.11.2020 long @market 0
16.11.2020 long @market 0
17.11.2020 long @market 0
18.11.2020 long @market 0
19.11.2020 long @market 0
20.11.2020 long @market 0
23.11.2020 long @market 0
24.11.2020 long @market 0
25.11.2020 long @market 0
26.11.2020 long @market 0
27.11.2020 long @market 0
30.11.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.12.2020 long @market 0
02.12.2020 long @market 0
03.12.2020 long @market 0
04.12.2020 long @market 0
07.12.2020 long @market 0
08.12.2020 long @market 0
09.12.2020 long @market 0
10.12.2020 long @market 0
11.12.2020 long @market 0
14.12.2020 long @market 0
15.12.2020 long @market 0
16.12.2020 long @market 0
17.12.2020 long @market 0
18.12.2020 long @market 0
21.12.2020 long @market 0
22.12.2020 long @market 0
23.12.2020 long @market 0
24.12.2020 long @market 0
25.12.2020 long @market 0
28.12.2020 long @market 0
29.12.2020 long @market 0
30.12.2020 long @market 0
31.12.2020 long @market 0
+/- 0 pips
01.01.2021 long @market 0
04.01.2021 long @market 0
05.01.2021 long @market 0
06.01.2021 long @market 0
07.01.2021 long @market 0
08.01.2021 long @market 0
11.01.2021 long @market 0
12.01.2021 long @market 0
13.01.2021 long @market 0
14.01.2021 long @market 0
15.01.2021 long @market 0
18.01.2021 long @market 0
19.01.2021 long @market 0
20.01.2021 long @market 0
21.01.2021 long @market 0
22.01.2021 long @market 0
25.01.2021 long @market 0
26.01.2021 long @market 0
27.01.2021 long @market 0
28.01.2021 long @market 0
29.01.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.02.2021 long @market 0
02.02.2021 long @market 0
03.02.2021 long @market 0
04.02.2021 long @market 0
05.02.2021 long @market 0
08.02.2021 long @market 0
09.02.2021 long @market 0
10.02.2021 long @market 0
11.02.2021 long @market 0
12.02.2021 long @market 0
15.02.2021 long @market 0
16.02.2021 long @market 0
17.02.2021 long @market 0
18.02.2021 long @market 0
19.02.2021 long @market 0
22.02.2021 long @market 0
23.02.2021 long @market 0
24.02.2021 long @market 0
25.02.2021 long @market 0
26.02.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.03.2021 long @market 0
02.03.2021 long @market 0
03.03.2021 long @market 0
04.03.2021 long @market 0
05.03.2021 long @market 0
08.03.2021 long @market 0
09.03.2021 long @market 0
10.03.2021 long @market 0
11.03.2021 long @market 0
12.03.2021 long @market 0
15.03.2021 long @market 0
16.03.2021 long @market 0
17.03.2021 long @market 0
18.03.2021 long @market 0
19.03.2021 long @market 0
22.03.2021 long @market 0
23.03.2021 long @market 0
24.03.2021 long @market 0
25.03.2021 long @market 0
26.03.2021 long @market 0
29.03.2021 long @market 0
30.03.2021 long @market 0
31.03.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.04.2021 long @market 0
02.04.2021 long @market 0
05.04.2021 long @market 0
06.04.2021 long @market 0
07.04.2021 long @market 0
08.04.2021 long @market 0
09.04.2021 long @market 0
12.04.2021 long @market 0
13.04.2021 long @market 0
14.04.2021 long @market 0
15.04.2021 long @market 0
16.04.2021 long @market 0
19.04.2021 long @market 0
20.04.2021 long @market 0
21.04.2021 long @market 0
22.04.2021 long @market 0
23.04.2021 long @market 0
26.04.2021 long @market 0
27.04.2021 long @market 0
28.04.2021 long @market 0
29.04.2021 long @market 0
30.04.2021 long @market 0
+/- 0 pips
03.05.2021 long @market 0
04.05.2021 long @market 0
05.05.2021 long @market 0
06.05.2021 long @market 0
07.05.2021 long @market 0
10.05.2021 long @market 0
11.05.2021 long @market 0
12.05.2021 long @market 0
13.05.2021 long @market 0
14.05.2021 long @market 0
17.05.2021 long @market 0
18.05.2021 long @market 0
19.05.2021 long @market 0
20.05.2021 long @market 0
21.05.2021 long @market 0
24.05.2021 long @market 0
25.05.2021 long @market 0
26.05.2021 long @market 0
27.05.2021 long @market 0
28.05.2021 long @market 0
31.05.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.06.2021 long @market 0
02.06.2021 long @market 0
03.06.2021 long @market 0
04.06.2021 long @market 0
07.06.2021 long @market 0
08.06.2021 long @market 0
09.06.2021 long @market 0
10.06.2021 long @market 0
11.06.2021 long @market 0
14.06.2021 long @market 0
15.06.2021 long @market 0
16.06.2021 long @market 0
17.06.2021 long @market 0
18.06.2021 long @market 0
21.06.2021 long @market 0
22.06.2021 long @market 0
23.06.2021 long @market 0
24.06.2021 long @market 0
25.06.2021 long @market 0
28.06.2021 long @market 0
29.06.2021 long @market 0
30.06.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.07.2021 long @market 0
02.07.2021 long @market 0
05.07.2021 long @market 0
06.07.2021 long @market 0
07.07.2021 long @market 0
08.07.2021 long @market 0
09.07.2021 long @market 0
12.07.2021 long @market 0
13.07.2021 long @market 0
14.07.2021 long @market 0
15.07.2021 long @market 0
16.07.2021 long @market 0
19.07.2021 long @market 0
20.07.2021 long @market 0
21.07.2021 long @market 0
22.07.2021 long @market 0
23.07.2021 long @market 0
26.07.2021 long @market 0
27.07.2021 long @market 0
28.07.2021 long @market 0
29.07.2021 long @market 0
30.07.2021 long @market 0
+/- 0 pips
02.08.2021 long @market 0
03.08.2021 long @market 0
04.08.2021 long @market 0
05.08.2021 long @market 0
06.08.2021 long @market 0
09.08.2021 long @market 0
10.08.2021 long @market 0
11.08.2021 long @market 0
12.08.2021 long @market 0
13.08.2021 long @market 0
16.08.2021 long @market 0
17.08.2021 long @market 0
18.08.2021 long @market 0
19.08.2021 long @market 0
20.08.2021 long @market 0
23.08.2021 long @market 0
24.08.2021 long @market 0
25.08.2021 long @market 0
26.08.2021 long @market 0
27.08.2021 long @market 0
30.08.2021 long @market 0
31.08.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.09.2021 long @market 0
02.09.2021 long @market 0
03.09.2021 long @market 0
06.09.2021 long @market 0
07.09.2021 long @market 0
08.09.2021 long @market 0
09.09.2021 long @market 0
10.09.2021 long @market 0
13.09.2021 long @market 0
14.09.2021 long @market 0
15.09.2021 long @market 0
16.09.2021 long @market 0
17.09.2021 long @market 0
20.09.2021 long @market 0
21.09.2021 long @market 0
22.09.2021 long @market 0
23.09.2021 long @market 0
24.09.2021 long @market 0
27.09.2021 long @market 0
28.09.2021 long @market 0
29.09.2021 long @market 0
30.09.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.10.2021 long @market 0
04.10.2021 long @market 0
05.10.2021 long @market 0
06.10.2021 long @market 0
07.10.2021 long @market 0
08.10.2021 long @market 0
11.10.2021 long @market 0
12.10.2021 long @market 0
13.10.2021 long @market 0
14.10.2021 long @market 0
15.10.2021 long @market 0
18.10.2021 long @market 0
19.10.2021 long @market 0
20.10.2021 long @market 0
21.10.2021 long @market 0
22.10.2021 long @market 0
25.10.2021 long @market 0
26.10.2021 long @market 0
27.10.2021 long @market 0
28.10.2021 long @market 0
29.10.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.11.2021 long @market 0
02.11.2021 long @market 0
03.11.2021 long @market 0
04.11.2021 long @market 0
05.11.2021 long @market 0
08.11.2021 long @market 0
09.11.2021 long @market 0
10.11.2021 long @market 0
11.11.2021 long @market 0
12.11.2021 long @market 0
15.11.2021 long @market 0
16.11.2021 long @market 0
17.11.2021 long @market 0
18.11.2021 long @market 0
19.11.2021 long @market 0
22.11.2021 long @market 0
23.11.2021 long @market 0
24.11.2021 long @market 0
25.11.2021 long @market 0
26.11.2021 long @market 0
29.11.2021 long @market 0
30.11.2021 long @market 0
+/- 0 pips
01.12.2021 long @market 0
02.12.2021 long @market 0
03.12.2021 long @market 0
06.12.2021 long @market 0
07.12.2021 long @market 0
08.12.2021 long @market 0
09.12.2021 long @market 0
10.12.2021 long @market 0
13.12.2021 long @market 0
14.12.2021 long @market 0
15.12.2021 long @market 0
16.12.2021 long @market 0
17.12.2021 long @market 0
20.12.2021 long @market 0
21.12.2021 long @market 0
22.12.2021 long @market 0
23.12.2021 long @market 0
24.12.2021 long @market 0
27.12.2021 long @market 0
28.12.2021 long @market 0
29.12.2021 long @market 0
30.12.2021 long @market 0
31.12.2021 long @market 0
+/- 0 pips
03.01.2022 long @market 0
04.01.2022 long @market 0
05.01.2022 long @market 0
06.01.2022 long @market 0
07.01.2022 long @market 0
10.01.2022 long @market 0
11.01.2022 long @market 0
12.01.2022 long @market 0
13.01.2022 long @market 0
14.01.2022 long @market 0
17.01.2022 long @market 0
18.01.2022 long @market 0
19.01.2022 long @market 0
20.01.2022 long @market 0
21.01.2022 long @market 0
24.01.2022 long @market 0
25.01.2022 long @market 0
26.01.2022 long @market 0
27.01.2022 long @market 0
28.01.2022 long @market 0
31.01.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.02.2022 long @market 0
02.02.2022 long @market 0
03.02.2022 long @market 0
04.02.2022 long @market 0
07.02.2022 long @market 0
08.02.2022 long @market 0
09.02.2022 long @market 0
10.02.2022 long @market 0
11.02.2022 long @market 0
14.02.2022 long @market 0
15.02.2022 long @market 0
16.02.2022 long @market 0
17.02.2022 long @market 0
18.02.2022 long @market 0
21.02.2022 long @market 0
22.02.2022 long @market 0
23.02.2022 long @market 0
24.02.2022 long @market 0
25.02.2022 long @market 0
28.02.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.03.2022 long @market 0
02.03.2022 long @market 0
03.03.2022 long @market 0
04.03.2022 long @market 0
07.03.2022 long @market 0
08.03.2022 long @market 0
09.03.2022 long @market 0
10.03.2022 long @market 0
11.03.2022 long @market 0
14.03.2022 long @market 0
15.03.2022 long @market 0
16.03.2022 long @market 0
17.03.2022 long @market 0
18.03.2022 long @market 0
21.03.2022 long @market 0
22.03.2022 long @market 0
23.03.2022 long @market 0
24.03.2022 long @market 0
25.03.2022 long @market 0
28.03.2022 long @market 0
29.03.2022 long @market 0
30.03.2022 long @market 0
31.03.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.04.2022 long @market 0
04.04.2022 long @market 0
05.04.2022 long @market 0
06.04.2022 long @market 0
07.04.2022 long @market 0
08.04.2022 long @market 0
11.04.2022 long @market 0
12.04.2022 long @market 0
13.04.2022 long @market 0
14.04.2022 long @market 0
15.04.2022 long @market 0
18.04.2022 long @market 0
19.04.2022 long @market 0
20.04.2022 long @market 0
21.04.2022 long @market 0
22.04.2022 long @market 0
25.04.2022 long @market 0
26.04.2022 long @market 0
27.04.2022 long @market 0
28.04.2022 long @market 0
29.04.2022 long @market 0
+/- 0 pips
02.05.2022 long @market 0
03.05.2022 long @market 0
04.05.2022 long @market 0
05.05.2022 long @market 0
06.05.2022 long @market 0
09.05.2022 long @market 0
10.05.2022 long @market 0
11.05.2022 long @market 0
12.05.2022 long @market 0
13.05.2022 long @market 0
16.05.2022 long @market 0
17.05.2022 long @market 0
18.05.2022 long @market 0
19.05.2022 long @market 0
20.05.2022 long @market 0
23.05.2022 long @market 0
24.05.2022 long @market 0
25.05.2022 long @market 0
26.05.2022 long @market 0
27.05.2022 long @market 0
30.05.2022 long @market 0
31.05.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.06.2022 long @market 0
02.06.2022 long @market 0
03.06.2022 long @market 0
06.06.2022 long @market 0
07.06.2022 long @market 0
08.06.2022 long @market 0
09.06.2022 long @market 0
10.06.2022 long @market 0
13.06.2022 long @market 0
14.06.2022 long @market 0
15.06.2022 long @market 0
16.06.2022 long @market 0
17.06.2022 long @market 0
20.06.2022 long @market 0
21.06.2022 long @market 0
22.06.2022 long @market 0
23.06.2022 long @market 0
24.06.2022 long @market 0
27.06.2022 long @market 0
28.06.2022 long @market 0
29.06.2022 long @market 0
30.06.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.07.2022 long @market 0
04.07.2022 long @market 0
05.07.2022 long @market 0
06.07.2022 long @market 0
07.07.2022 long @market 0
08.07.2022 long @market 0
11.07.2022 long @market 0
12.07.2022 long @market 0
13.07.2022 long @market 0
14.07.2022 long @market 0
15.07.2022 long @market 0
18.07.2022 long @market 0
19.07.2022 long @market 0
20.07.2022 long @market 0
21.07.2022 long @market 0
22.07.2022 long @market 0
25.07.2022 long @market 0
26.07.2022 long @market 0
27.07.2022 long @market 0
28.07.2022 long @market 0
29.07.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.08.2022 long @market 0
02.08.2022 long @market 0
03.08.2022 long @market 0
04.08.2022 long @market 0
05.08.2022 long @market 0
08.08.2022 long @market 0
09.08.2022 long @market 0
10.08.2022 long @market 0
11.08.2022 long @market 0
12.08.2022 long @market 0
15.08.2022 long @market 0
16.08.2022 long @market 0
17.08.2022 long @market 0
18.08.2022 long @market 0
19.08.2022 long @market 0
22.08.2022 long @market 0
23.08.2022 long @market 0
24.08.2022 long @market 0
25.08.2022 long @market 0
26.08.2022 long @market 0
29.08.2022 long @market 0
30.08.2022 long @market 0
31.08.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.09.2022 long @market 0
02.09.2022 long @market 0
05.09.2022 long @market 0
06.09.2022 long @market 0
07.09.2022 long @market 0
08.09.2022 long @market 0
09.09.2022 long @market 0
12.09.2022 long @market 0
13.09.2022 long @market 0
14.09.2022 long @market 0
15.09.2022 long @market 0
16.09.2022 long @market 0
19.09.2022 long @market 0
20.09.2022 long @market 0
21.09.2022 long @market 0
22.09.2022 long @market 0
23.09.2022 long @market 0
26.09.2022 long @market 0
27.09.2022 long @market 0
28.09.2022 long @market 0
29.09.2022 long @market 0
30.09.2022 long @market 0
+/- 0 pips
03.10.2022 long @market 0
04.10.2022 long @market 0
05.10.2022 long @market 0
06.10.2022 long @market 0
07.10.2022 long @market 0
10.10.2022 long @market 0
11.10.2022 long @market 0
12.10.2022 long @market 0
13.10.2022 long @market 0
14.10.2022 long @market 0
17.10.2022 long @market 0
18.10.2022 long @market 0
19.10.2022 long @market 0
20.10.2022 long @market 0
21.10.2022 long @market 0
24.10.2022 long @market 0
25.10.2022 long @market 0
26.10.2022 long @market 0
27.10.2022 long @market 0
28.10.2022 long @market 0
31.10.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.11.2022 long @market 0
02.11.2022 long @market 0
03.11.2022 long @market 0
04.11.2022 long @market 0
07.11.2022 long @market 0
08.11.2022 long @market 0
09.11.2022 long @market 0
10.11.2022 long @market 0
11.11.2022 long @market 0
14.11.2022 long @market 0
15.11.2022 long @market 0
16.11.2022 long @market 0
17.11.2022 long @market 0
18.11.2022 long @market 0
21.11.2022 long @market 0
22.11.2022 long @market 0
23.11.2022 long @market 0
24.11.2022 long @market 0
25.11.2022 long @market 0
28.11.2022 long @market 0
29.11.2022 long @market 0
30.11.2022 long @market 0
+/- 0 pips
01.12.2022 long @market 0
02.12.2022 long @market 0
05.12.2022 long @market 0
06.12.2022 long @market 0
07.12.2022 long @market 0
08.12.2022 long @market 0
09.12.2022 long @market 0
12.12.2022 long @market 0
13.12.2022 long @market 0
14.12.2022 long @market 0
15.12.2022 long @market 0
16.12.2022 long @market 0
19.12.2022 long @market 0
20.12.2022 long @market 0
21.12.2022 long @market 0
22.12.2022 long @market 0
23.12.2022 long @market 0
26.12.2022 long @market 0
27.12.2022 long @market 0
28.12.2022 long @market 0
29.12.2022 long @market 0
30.12.2022 long @market 0
+/- 0 pips
02.01.2023 long @market 0
03.01.2023 long @market 0
04.01.2023 long @market 0
05.01.2023 long @market 0
06.01.2023 long @market 0
09.01.2023 long @market 0
10.01.2023 long @market 0
11.01.2023 long @market 0
12.01.2023 long @market 0
13.01.2023 long @market 0
16.01.2023 long @market 0
17.01.2023 long @market 0
18.01.2023 long @market 0
19.01.2023 long @market 0
20.01.2023 long @market 0
23.01.2023 long @market 0
24.01.2023 long @market 0
25.01.2023 long @market 0
26.01.2023 long @market 0
27.01.2023 long @market 0
30.01.2023 long @market 0
31.01.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.02.2023 long @market 0
02.02.2023 long @market 0
03.02.2023 long @market 0
06.02.2023 long @market 0
07.02.2023 long @market 0
08.02.2023 long @market 0
09.02.2023 long @market 0
10.02.2023 long @market 0
13.02.2023 long @market 0
14.02.2023 long @market 0
15.02.2023 long @market 0
16.02.2023 long @market 0
17.02.2023 long @market 0
20.02.2023 long @market 0
21.02.2023 long @market 0
22.02.2023 long @market 0
23.02.2023 long @market 0
24.02.2023 long @market 0
27.02.2023 long @market 0
28.02.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.03.2023 long @market 0
02.03.2023 long @market 0
03.03.2023 long @market 0
06.03.2023 long @market 0
07.03.2023 long @market 0
08.03.2023 long @market 0
09.03.2023 long @market 0
10.03.2023 long @market 0
13.03.2023 long @market 0
14.03.2023 long @market 0
15.03.2023 long @market 0
16.03.2023 long @market 0
17.03.2023 long @market 0
20.03.2023 long @market 0
21.03.2023 long @market 0
22.03.2023 long @market 0
23.03.2023 long @market 0
24.03.2023 long @market 0
27.03.2023 long @market 0
28.03.2023 long @market 0
29.03.2023 long @market 0
30.03.2023 long @market 0
31.03.2023 long @market 0
+/- 0 pips
03.04.2023 long @market 0
04.04.2023 long @market 0
05.04.2023 long @market 0
06.04.2023 long @market 0
07.04.2023 long @market 0
10.04.2023 long @market 0
11.04.2023 long @market 0
12.04.2023 long @market 0
13.04.2023 long @market 0
14.04.2023 long @market 0
17.04.2023 long @market 0
18.04.2023 long @market 0
19.04.2023 long @market 0
20.04.2023 long @market 0
21.04.2023 long @market 0
24.04.2023 long @market 0
25.04.2023 long @market 0
26.04.2023 long @market 0
27.04.2023 long @market 0
28.04.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.05.2023 long @market 0
02.05.2023 long @market 0
03.05.2023 long @market 0
04.05.2023 long @market 0
05.05.2023 long @market 0
08.05.2023 long @market 0
09.05.2023 long @market 0
10.05.2023 long @market 0
11.05.2023 long @market 0
12.05.2023 long @market 0
15.05.2023 long @market 0
16.05.2023 long @market 0
17.05.2023 long @market 0
18.05.2023 long @market 0
19.05.2023 long @market 0
22.05.2023 long @market 0
23.05.2023 long @market 0
24.05.2023 long @market 0
25.05.2023 long @market 0
26.05.2023 long @market 0
29.05.2023 long @market 0
30.05.2023 long @market 0
31.05.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.06.2023 long @market 0
02.06.2023 long @market 0
05.06.2023 long @market 0
06.06.2023 long @market 0
07.06.2023 long @market 0
08.06.2023 long @market 0
09.06.2023 long @market 0
12.06.2023 long @market 0
13.06.2023 long @market 0
14.06.2023 long @market 0
15.06.2023 long @market 0
16.06.2023 long @market 0
19.06.2023 long @market 0
20.06.2023 long @market 0
21.06.2023 long @market 0
22.06.2023 long @market 0
23.06.2023 long @market 0
26.06.2023 long @market 0
27.06.2023 long @market 0
28.06.2023 long @market 0
29.06.2023 long @market 0
30.06.2023 long @market 0
+/- 0 pips
03.07.2023 long @market 0
04.07.2023 long @market 0
05.07.2023 long @market 0
06.07.2023 long @market 0
07.07.2023 long @market 0
10.07.2023 long @market 0
11.07.2023 long @market 0
12.07.2023 long @market 0
13.07.2023 long @market 0
14.07.2023 long @market 0
17.07.2023 long @market 0
18.07.2023 long @market 0
19.07.2023 long @market 0
20.07.2023 long @market 0
21.07.2023 long @market 0
24.07.2023 long @market 0
25.07.2023 long @market 0
26.07.2023 long @market 0
27.07.2023 long @market 0
28.07.2023 long @market 0
31.07.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.08.2023 long @market 0
02.08.2023 long @market 0
03.08.2023 long @market 0
04.08.2023 long @market 0
07.08.2023 long @market 0
08.08.2023 long @market 0
09.08.2023 long @market 0
10.08.2023 long @market 0
11.08.2023 long @market 0
14.08.2023 long @market 0
15.08.2023 long @market 0
16.08.2023 long @market 0
17.08.2023 long @market 0
18.08.2023 long @market 0
21.08.2023 long @market 0
22.08.2023 long @market 0
23.08.2023 long @market 0
24.08.2023 long @market 0
25.08.2023 long @market 0
28.08.2023 long @market 0
29.08.2023 long @market 0
30.08.2023 long @market 0
31.08.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.09.2023 long @market 0
04.09.2023 long @market 0
05.09.2023 long @market 0
06.09.2023 long @market 0
07.09.2023 long @market 0
08.09.2023 long @market 0
11.09.2023 long @market 0
12.09.2023 long @market 0
13.09.2023 long @market 0
14.09.2023 long @market 0
15.09.2023 long @market 0
18.09.2023 long @market 0
19.09.2023 long @market 0
20.09.2023 long @market 0
21.09.2023 long @market 0
22.09.2023 long @market 0
25.09.2023 long @market 0
26.09.2023 long @market 0
27.09.2023 long @market 0
28.09.2023 long @market 0
29.09.2023 long @market 0
+/- 0 pips
02.10.2023 long @market 0
03.10.2023 long @market 0
04.10.2023 long @market 0
05.10.2023 long @market 0
06.10.2023 long @market 0
09.10.2023 long @market 0
10.10.2023 long @market 0
11.10.2023 long @market 0
12.10.2023 long @market 0
13.10.2023 long @market 0
16.10.2023 long @market 0
17.10.2023 long @market 0
18.10.2023 long @market 0
19.10.2023 long @market 0
20.10.2023 long @market 0
23.10.2023 long @market 0
24.10.2023 long @market 0
25.10.2023 long @market 0
26.10.2023 long @market 0
27.10.2023 long @market 0
30.10.2023 long @market 0
31.10.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.11.2023 long @market 0
02.11.2023 long @market 0
03.11.2023 long @market 0
06.11.2023 long @market 0
07.11.2023 long @market 0
08.11.2023 long @market 0
09.11.2023 long @market 0
10.11.2023 long @market 0
13.11.2023 long @market 0
14.11.2023 long @market 0
15.11.2023 long @market 0
16.11.2023 long @market 0
17.11.2023 long @market 0
20.11.2023 long @market 0
21.11.2023 long @market 0
22.11.2023 long @market 0
23.11.2023 long @market 0
24.11.2023 long @market 0
27.11.2023 long @market 0
28.11.2023 long @market 0
29.11.2023 long @market 0
30.11.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.12.2023 long @market 0
04.12.2023 long @market 0
05.12.2023 long @market 0
06.12.2023 long @market 0
07.12.2023 long @market 0
08.12.2023 long @market 0
11.12.2023 long @market 0
12.12.2023 long @market 0
13.12.2023 long @market 0
14.12.2023 long @market 0
15.12.2023 long @market 0
18.12.2023 long @market 0
19.12.2023 long @market 0
20.12.2023 long @market 0
21.12.2023 long @market 0
22.12.2023 long @market 0
25.12.2023 long @market 0
26.12.2023 long @market 0
27.12.2023 long @market 0
28.12.2023 long @market 0
29.12.2023 long @market 0
+/- 0 pips
01.01.2024 long @market 0
02.01.2024 long @market 0
03.01.2024 long @market 0
04.01.2024 long @market 0
05.01.2024 long @market 0
08.01.2024 long @market 0
09.01.2024 long @market 0
10.01.2024 long @market 0
11.01.2024 long @market 0
12.01.2024 long @market 0
15.01.2024 long @market 0
16.01.2024 long @market 0
17.01.2024 long @market 0
18.01.2024 long @market 0
19.01.2024 long @market 0
22.01.2024 long @market 0
23.01.2024 long @market 0
24.01.2024 long @market 0
25.01.2024 long @market 0
26.01.2024 long @market 0
29.01.2024 long @market 0
30.01.2024 long @market 0
31.01.2024 long @market 0
+/- 0 pips
01.02.2024 long @market 0
02.02.2024 long @market 0
05.02.2024 long @market 0
06.02.2024 long @market 0
07.02.2024 long @market 0
08.02.2024 long @market 0
09.02.2024 long @market 0
12.02.2024 long @market 0
13.02.2024 long @market 0
14.02.2024 long @market 0
15.02.2024 long @market 0
16.02.2024 long @market 0
19.02.2024 long @market 0
20.02.2024 long @market 0
21.02.2024 long @market 0
22.02.2024 long @market 0
23.02.2024 long @market 0
26.02.2024 long @market 0
27.02.2024 long @market 0
28.02.2024 long @market 0
29.02.2024 long @market 0
+/- 0 pips
01.03.2024 long @market 0
04.03.2024 long @market 0
05.03.2024 long @market 0
06.03.2024 long @market 0
07.03.2024 long @market 0
08.03.2024 long @market 0
11.03.2024 long @market 0
12.03.2024 long @market 0
13.03.2024 long @market 0
14.03.2024 long @market 0
15.03.2024 long @market 0
18.03.2024 long @market 0
19.03.2024 long @market 0
20.03.2024 long @market 0
21.03.2024 long @market 0
22.03.2024 long @market 0
25.03.2024 long @market 0
26.03.2024 long @market 0
27.03.2024 long @market 0
28.03.2024 long @market 0
29.03.2024 long @market 0
+/- 0 pips
01.04.2024 long @market 0
02.04.2024 long @market 0
03.04.2024 long @market 0
04.04.2024 long @market 0
05.04.2024 long @market 0
08.04.2024 long @market 0
09.04.2024 long @market 0
10.04.2024 long @market 0
11.04.2024 long @market 0
12.04.2024 long @market 0
15.04.2024 long @market 0
16.04.2024 long @market 0
17.04.2024 long @market 0
18.04.2024 long @market 0
19.04.2024 long @market 0
22.04.2024 long @market 0
23.04.2024 long @market 0
24.04.2024 long @market 0
25.04.2024 long @market 0
26.04.2024 long @market 0
29.04.2024 long @market 0
30.04.2024 long @market 0
+/- 0 pips
01.05.2024 long @market 0
02.05.2024 long @market 0
03.05.2024 long @market 0
06.05.2024 long @market 0
07.05.2024 long @market 0
08.05.2024 long @market 0
09.05.2024 long @market 0
10.05.2024 long @market 0
13.05.2024 long @market 0
14.05.2024 long @market 0
15.05.2024 long @market 0
16.05.2024 long @market 0
17.05.2024 long @market 0
20.05.2024 long @market 0
21.05.2024 long @market 0
22.05.2024 long @market 0
23.05.2024 long @market 0
24.05.2024 long @market 0
27.05.2024 long @market 0
28.05.2024 long @market 0
29.05.2024 long @market 0
Ergebnis:  42 pips

Kostenloses FOREX Signal beziehen

Erhalten Sie jeden Morgen das FOREX Signal kostenlos per E-Mail.

E-Mail Adresse:

 Sie stimmen unseren E-Mail Versandbedingungen zu. Ihre Daten werden nicht weitergegeben.

Historie
der FOREX Signale

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
    Monat wechseln

Thanks to

Dukascopy - for providing FOREX tickdata